Áruházaink 2023.10.23. Hétőn ZÁRVA tartanak.

Tekintsd meg kiemelt ajánlatainkat!

TERMÉK(EK) VISSZAKÜLDÉSÉNEK MÓDJA


TERMÉK TARTOZÉKAI ÉS CSOMAGOLÁSA 14 NAPON BELÜLI ELÁLLÁS ESETÉN

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatnia a BAUHAUS részére.

 

TERMÉK TARTOZÉKAI ÉS CSOMAGOLÁSA 28 NAPOS EXTRA ELÁLLÁSI JOG ESETÉN

28 napos Extra Elállási jog esetén a terméket összes tartozékával és eredeti, sértetlen, bontatlan csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatni a BAUHAUS részére.

 

VISSZASZÁLLÍTÁS KÉRÉSÉNEK MÓDJA

A Fogyasztó a BAUHAUS általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti, erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a BAUHAUS a visszaszállítás megszervezését, amennyiben ennek minden feltétele adott. 

 

VISSZASZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével.

 

TERMÉKEK BECSOMAGOLÁSA VISSZASZÁLLÍTÁSHOZ

A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.

A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a BAUHAUS felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

 

VISSZASZÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma.

A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére, e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen.

 

VISSZASZÁLLÍTÁS ELUTASÍTÁSA

A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a BAUHAUS felelősséget nem vállal.

A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a BAUHAUS jogosult elutasítani a termék BAUHAUS általi visszaszállítását. Elutasítás esetén a személyes visszajuttatásra és a Vásárló általi visszaküldésre van csak lehetőség.

 

A TERMÉK VISSZAJUTTATÁSA SZEMÉLYESEN, DÍJTALANUL

Lehetőség van a terméke(ke)t valamely BAUHAUS Szakáruházba személyesen visszavinni, ebben az esetben az elállás díjtalan.ű

 

VISSZAKÜLDÉS

Lehetőség van a terméke(ke)t visszaküldeni a BAUHAUS raktárába.

Visszaküldési cím:

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt

1211 Budapest, Szikratávíró út HRSZ.: 210023 - C2 raktár

Visszaküldés a BAUHAUS szakáruházakba nem lehetséges, továbbá a BAUHAUS-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

 

VISSZAKÜLDÉS ÉS SZEMÉLYES ÁTADÁS HATÁRIDEJE

Visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BAUHAUS szakáruháznak átadja. 

TERMÉK TARTOZÉKAI ÉS CSOMAGOLÁSA 14 NAPON BELÜLI ELÁLLÁS ESETÉN

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatnia a BAUHAUS részére.

TERMÉK TARTOZÉKAI ÉS CSOMAGOLÁSA 28 NAPOS EXTRA ELÁLLÁSI JOG ESETÉN

 28 napos Extra Elállási jog esetén a terméket összes tartozékával és eredeti, sértetlen, bontatlan csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatni a BAUHAUS részére.