Áruházaink 2023.10.23. Hétőn ZÁRVA tartanak.

Tekintsd meg kiemelt ajánlatainkat!

ELÁLLÁS


ELÁLLÁS MÓDJA

Elállás bejelentése

Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) elérhetőségeinken keresztül, a BAUHAUS részére. Ebből a célból felhasználhatja a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

Elállási nyilatkozat letöltése

Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

Bejelentés határideje

Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A BAUHAUS postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. A Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

Határidő számítása

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

 

Elállási határidők

14 napos elállási idő Fogyasztók részére

A Fogyasztót 14 napon belüli, indokolás nélküli elállási jog illet meg a BAUHAUS webáruházában vásárolt termékekkel kapcsolatban.

A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

28 napos Extra Elállási jog Fogyasztók részére

A BAUHAUS a 15. és 28. nap közötti időszakban Extra Elállási Jogot biztosít a Fogyasztónak minősülő Vásárló részére, ha a terméket sértetlen, bontatlan, hibátlan, nem használt állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére.

28 napos Extra Elállási jog nem Fogyasztók részére

A BAUHAUS a nem Fogyasztónak minősülő vásárlóknak is biztosítja a 28 napos elállási jogot, ha a terméket sértetlen, bontatlan, hibátlan, nem használt állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére.

 

Termék visszajuttatása

Személyesen, díjtalanul

Lehetőség van a terméke(ke)t valamely BAUHAUS Szakáruházba személyesen visszavinni, ebben az esetben az elállás díjtalan.

VissZaküldés

Lehetőség van a terméke(ke)t visszaküldeni a BAUHAUS raktárába.

Visszaküldési cím:

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt

1211 Budapest, Szikratávíró út HRSZ.: 210023 - C2 raktár

Visszaküldés a BAUHAUS szakáruházakba nem lehetséges, továbbá a BAUHAUS-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

Visszaküldés és személyes átadás határideje

Visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BAUHAUS szakáruháznak átadja. 

 

Visszaszállítás kérése Fogyasztók esetén

Visszaszállítás kérésének módja

A Fogyasztó a BAUHAUS általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti, erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a BAUHAUS a visszaszállítás megszervezését, amennyiben ennek minden feltétele adott. 

Visszaszállítás költségei

A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével.

Termékek becsomagolása visszaszállításhoz

A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.

A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért a BAUHAUS felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

Visszaszállításhoz szükséges dokumentumok

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma.

A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére, e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen.

 Visszaszállítás elutasítása

A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a BAUHAUS felelősséget nem vállal.

A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a BAUHAUS jogosult elutasítani a termék BAUHAUS általi visszaszállítását. Elutasítás esetén a személyes visszajuttatásra és a Vásárló általi visszaküldésre van csak lehetőség.

 

Termék(ek) visszaküldésének módja

Termék tartozékai és csomagolása 14 napon belüli elállás esetén

Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belüli elállása esetén terméket összes tartozékával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatnia a BAUHAUS részére.

Termék tartozékai és csomagolása 28 napos Extra Elállási jog esetén

 28 napos Extra Elállási jog esetén a terméket összes tartozékával és eredeti, sértetlen, bontatlan csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló számlával együtt kell visszajuttatni a BAUHAUS részére.

 


GYAKORI KÉRDÉSEK: 

KI MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK?

Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, természetes személy.

FEL LEHET BONTANI A WEBSHOPON VÁSÁROLT TERMÉK CSOMAGOLÁSÁT?

A Fogyasztónak minősülő Vásárló élhet elállási jogával akkor is, ha az átvett terméket kicsomagolta.

WEBSHOPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS ESETÉN MIKORTÓL SZÁMÍT A 14 NAP?

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

MILYEN KÉPET MELLÉKELJEK A WEBSHOPOS ELÁLLÁSHOZ?

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképeket kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén, a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

KIPRÓBÁLHATÓ, HASZNÁLHATÓ A WEBSHOPON VÁSÁROLT TERMÉK?

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a Fogyasztónak minősülő vásárló a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel".

Lehetőség van a webshopon vásárolt termék kicsomagolására és kipróbálni azt, megállapítani, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha a termék nemcsak kipróbálásra kerül, hanem ezen felül a Vásárló használta is, vagy kár keletkezik benne, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik.

Szakáruházi vásárlás esetén kipróbálásra, használatra nincs lehetőség.

SÉRÜLT, HASZNÁLT TERMÉK VISSZAKÜLDHETŐ 28 NAPOS EXTRA ELÁLLÁSI JOG ESETÉN?

Extra elállási jogot nem lehet gyakorolni értékcsökkent, azaz sérült, használt termék esetén sem szakáruházi, sem webshopos vásárlás esetén.

WEBSHOPOS VÁSÁRLÁS ESETÉN MILYEN TERMÉKEKTŐL NEM LEHET ELÁLLNI FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓNAK SEM?

A Fogyasztót megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

Webshopban vásárolt fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között:

   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.