ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

 

 

Miről szól ez a Tájékoztató?

Amikor Ön szakáruházunkban vagy a webshopon vásárol, esetleg igénybe veszi valamelyik szolgáltatásunkat, akkor szükséges, hogy bizonyos személyes adatait rögzítsük és kezeljük. Ebben a Tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy erre milyen célokból kerülhet sor, meddig tároljuk az adatokat, azokat hova továbbítjuk és Önnek milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban.

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az adatvedelem@bauhaus.hu címre!

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha a személyes adatait a jogos érdekünk (pl. reklámozás) során kezeljük!

 

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

 

 1. Mi az a személyes adat?

 

A személyes adat lényegében bármilyen olyan információ lehet, amely alapján Önt közvetve vagy közvetlenül be tudjuk azonosítani. Ilyenek lehetnek az Ön nevén kívül:

-              a vásárolt termékkel kapcsolatos adatok (pl. rendelésszám, a termék adatai, szavatossági igények),

-              a számlázási adatok (pl. cím, bankkártya száma, számlaszám),

-              a kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám),

-              az interneten megadott adatok (pl. webshopos jelszó, Facebook-os profilkép),

-              a biztonsági kamerák által rögzített képmás, mozgás, autó rendszáma is, vagy

-              céges vásárló esetében a céges kapcsolattartó személyazonosító és kapcsolattartási adatai.

 

 1. Ki fogja kezelni az Ön adatait?

 

-              Adatkezelő: az Ön adatait a BAUHAUS, azaz a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (cégjegyzékszám: Cg. 13-06-061956) fogja kezelni. Elérhetőségeink:

o             székhely és levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

o             e-mail: adatvedelem@bauhaus.hu

o             honlap: bauhaus.hu

o             Adatvédelmi tisztviselő: a BAUHAUS adatkezelését a Security.hu Kft. (székhely: 1043 Budapest, Bocskai utca 26.; képviseli: Somogyi Ákos; e-mail: bauhaus-iso@security.hu) felügyeli.

 

-              Adatfeldolgozók:

o             Egyes szolgáltatásaink nyújtásában mások is közreműködnek, akik szükségszerűen hozzáférhetnek az Ön adataihoz is. Ezeket az adatfeldolgozókat az egyes adatkezeléseknél tüntetjük fel.

o             Abban az esetben, amikor a BAUHAUS (mint hitelközvetítő) a Vásárló részére áruhitelt közvetít a Magyar Cetelem Bank Zrt. (www.cetelem.hu/) nevében, akkor a BAUHAUS is adatfeldolgozóként jár el – ilyen esetben a Magyar Cetelem Bank Zrt. kezeli az Ön adatait (adatkezelési tájékoztatjuk a www.cetelem.hu/doc/adatkezelesi-tajekoztato.pdf oldalon, valamint papír alapon bármelyik BAUHAUS szakáruházban elérhető).

 

 1. A Tájékoztatóban használt fogalmak

 

-              adat: a vásárló azon személyes adatai, amelyeket a BAUHAUS egy konkrét célból kezel;

-              honlap: a bauhaus.hu cím alatt elérhető honlap;

-              süti: a honlap böngészésekor a vásárló számítógépére kis adatcsomagok, sütik (angolul: cookie) kerülnek, amelyek később a böngésző felismerésével segítenek a vásárló azonosításában. A sütik segítenek továbbá abban, hogy a honlapon keresztül a BAUHAUS a szolgáltatásait még felhasználóbarátabb módon nyújthassa (pl. egy korábban kitöltött űrlapnál az egyszer már bevitt adatok megjelenítésével).

-              vásárló: az a magánszemély, aki a BAUHAUS szakáruházban vagy a webshopban vásárol, illetve szolgáltatást vesz igénybe. A Tájékoztatóban vásárlónak minősül az is, aki egyébként a szakáruházban tartózkodik, a honlapot böngészi, vagy felveszi a kapcsolatot a BAUHAUS telefonos ügyfélszolgálatával.

-              webshop: a honlapon keresztül elérhető és a BAUHAUS által üzemeltetett webshop.

 

 1. A Tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok rövidítései

 

-              Ekertv.: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-              Fgytv.: 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;

-              GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete;

-              Jötv.: 2016. évi LXVIII. törvény – a jövedéki adóról;

NGM rendelet: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

-              Számviteli tv.: 2000. évi C. törvény – a számvitelről;

-              Korm.rendelet: 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet – a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről;

 

 1. Az adatkezeléseknél használt fogalmak

 

-              Adatkezelési cél:

o             A BAUHAUS az Ön adatait minden esetben egy konkrét cél érdekében kezeli (pl. termékvásárlás esetén a vásárlás teljesítése, számla kiállítása és a fizetés rögzítése).

o             Előfordulhat ugyanakkor az, hogy egy cselekvéshez több adatkezelési cél is kapcsolódik: például Ön vásárol egy terméket (1. cél), amellyel kapcsolatban Ön házhozszállítást kért (2. cél), majd élni kíván a „12% árgaranciával” (3. cél), esetleg később szavatossági igénnyel fordul hozzánk (4. cél). Valójában ugyanarról az egy vásárlásról van szó, de az egyes célokhoz más és más adatokra van szükségünk, ezért ezek külön adatkezelési célokat jelentenek.

o             Ezeket a célokat ugyanakkor nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek a termékvásárlást követően, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult).

o             Ha egy adatkezelési cél megszűnik, akkor az ebből a célból kezelt adatait is töröljük (kivéve akkor, ha az adatkezelés jogalapja ezt nem teszi lehetővé).

 

-              Az adatkezelés jogalapjai:

o             A BAUHAUS minden esetben valamilyen jogalapon kezeli az Ön személyes adatait. Az adatkezelés jellegétől és céljától függően más-más jogalapja lehet az adatkezeléseknek, ezek közül az alábbi fordulhatnak elő:

             Szerződés teljesítése: ebben az esetben a BAUHAUS által kért személyes adatok megadása nem kötelező, de azok nélkül nem fog létrejönni Ön és a BAUHAUS között a (pl. termékvásárlásra, kivitelezésre vagy utánfutó-kölcsönzésre irányuló) szerződés. Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja rögzíti.

             Jogszabályi kötelezettség: ebben az esetben az adatkezelés az Ön jóváhagyásától, vagy tiltakozásától függetlenül kötelező a BAUHAUS számára, ilyen jellemzően a számviteli bizonylatok megőrzése. Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja rögzíti.

             Hozzájárulás: ebben az esetben a BAUHAUS adott szolgáltatását Ön úgy tudja igénybe venni, ha a jelen Tájékoztató ismeretében előzetesen hozzájárul a kért személyes adatok kezeléséhez. Ezek jellemzően kényelmi szolgáltatások lehetnek (pl. feliratkozás a hírlevélre, regisztráció a webshopon), ezért Önt semmilyen hátrány nem éri, ha ilyen esetekben nem adja meg a hozzájárulását. Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja rögzíti.

             Jogos érdek: ebben az esetben a BAUHAUS jogi vagy üzleti érdekei azt kívánják, hogy anélkül kezeljük az Ön személyes adatait, hogy például Ön vásárolna a BAUHAUS-nál vagy az adatkezeléshez megadná a hozzájárulását. Ilyen esetek például:

 • a cég kapcsolattartója, képviselője adatainak kezelése (pl. név, telefonszám, e-mail cím, illetve az adott adatkezelésnél feltüntetett egyéb adatok),
 • a BAUHAUS jogi igényeinek (pl. számlatartozás, káresemény) rendezése,
 • a BAUHAUS szakáruház biztonsági kamerás megfigyelése.

Ezt a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja rögzíti.

 

-              Az adatkezelés időtartama:

o             Az Ön személyes adatait a BAUHAUS minden esetben csak a lehető legrövidebb ideig kezeli. Ha ez az időtartam eltelt, akkor az adatait töröljük, a papíralapú adatokat pedig megsemmisítjük.

o             A jogalapoknál bemutatott „jogszabályi kötelezettség” egyes esetekben meghatározza azt, hogy az adatot meddig kell őrizni és kezelni. Például a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig, a klímaberendezések telepítési tanúsítványát 5 évig kell megőrizni.

o             A jogalapoknál szintén bemutatott „jogos érdek” alapján a BAUHAUS indokolt esetben, a jogi igény érvényesíthetőségének végéig kezelheti az Ön szükséges adatait. Ez az időtartam általában az 5 éves elévülési időt jelenti, amelyet a szolgáltatás befejezésétől kell számítani (pl. a jótállás végétől vagy a hírlevélről leiratkozás napjától).

 

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

 1. Tájékoztatás kérése és hozzáférés az adatokhoz

Ön bármikor kérhet tájékoztatást a BAUHAUS-tól arról, hogy kezeljük-e adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden lényeges adatkezelési információról (pl. milyen adatokat kezelünk és milyen célból; melyik jogalapon és meddig; azokat kiknek továbbítjuk, és milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban).

 

 1. Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén töröljük az adatait, ugyanakkor azokat bizonyos esetekben a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

 

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!

 

 1. Adatok helyesbítése

Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy frissítsük az új adataival (pl. e-mailcím változása esetén).

 

 1. Adatok törlése

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt adatát.

Személyes adatait a következő esetekben is töröljük:

-              ha Ön visszavonta a hozzájárulását;

-              ha letelt az adatkezelés időtartama;

-              ha az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy

-              ha a továbbiakban a BAUHAUS-nak már nincs szüksége az adat kezelésére.

 

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha az adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a webshopos fiókjának (regisztrációjának) inaktívvá tételét az ugyfelszolgalat@bauhaus.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel kezdeményezheti a BAUHAUS Ügyfélszolgálatánál az ÁSZF-ben foglaltak szerint).

 

 1. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti az adatai korlátozását: a korlátozással érintett adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

             Ön szerint az adatai pontatlanul szerepelnek a BAUHAUS adatbázisában (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy

             Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy

             a BAUHAUS számára már nincs szükség az adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy

             Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

 

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

 1. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni az adatai kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen tiltakozás nyomán az adatait töröljük.

 

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük az adatait akkor, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre mindenképpen (pl. a BAUHAUS jogi igényeinek érvényesítése miatt) szükségünk van – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 

 1. Adathordozás

Ön kérheti, hogy az adatait elektronikusan Önnek vagy közvetlenül az Ön által megnevezett adatkezelőnek elküldjük. Ha az adathordozásnak bármilyen (pl. technikai) akadálya lenne, arról előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.

 

Fontos, hogy csak azokat az adatokat tudjuk elküldeni, amelyeket Ön adott meg a BAUHAUS-nak (tehát azokat nem, amelyeket az adatkezelés során ezekből a BAUHAUS hozott létre), továbbá csak azokat, amelyeket automatizált módon kezelünk és az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése.

 

 1. Panasztétel

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

-              székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

-              levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

-              e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

-              telefon: +36-1-391-1400

-              fax: +36-1-391-1410

-              honlap: naih.hu

 

 

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

 

 1. Bírósághoz fordulás

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 

 1. A kérelmek intézése

A fenti jogokkal Ön bármikor élhet

-              e-mail útján az adatvedelem@bauhaus.hu címen,

-              a honlapon a saját fiókba belépve, vagy

-              postai úton a levelet a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címre címezve.

(Természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

A kérelmét 30 napon belül teljesítjük. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbodhat.

 

Az ügyintézést megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor a BAUHAUS megtagadja a kérelem intézését.

 

 1. Adatbiztonság

Az Ön adatait saját (behatolás- és vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűz- és beázásbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk. Az adataihoz a BAUHAUS-on belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben bizalmas módon továbbítjuk az adatfeldolgozóink részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

 

 1. Az Ön felelőssége

A BAUHAUS által kezelt adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

 

Az adatok helyességét a BAUHAUS nem ellenőrzi, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját adatait (céges kapcsolattartók esetében a céges adatait) adja meg. A vásárló az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Ha a vásárló nem a saját adatait adja meg a BAUHAUS részére, akkor köteles előzetesen beszerezni az érintett hozzájárulását az adatközléshez. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért a BAUHAUS nem vállal felelősséget.

 

Használjon biztonságos eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat annak érdekében, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön adataival (pl. ne léphessenek be az Ön webshop fiókjába). Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a BAUHAUS által kezelt adataival kapcsolatban.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a BAUHAUS honlapjáról felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, Linkedin, YouTube) adatkezelése kapcsán a BAUHAUS felelősséget nem vállal.

 

 1. A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót a BAUHAUS bármikor és egyoldalúan módosíthatja, az aktuális verzió mindig elérhető a honlapon. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó, továbbá a Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a hivatkozott jogszabályok is irányadók.

 

ADATKEZELÉSEK

 

A BAUHAUS az alábbi célokból, jogalapokon és időtartamig kezelheti az Ön személyes adatait:

 

Termékvásárlás a BAUHAUS szakáruházban (vásárlás dokumentálása, számlakiállítás)

Jogalap:               szerződés teljesítése

Kezelt adatok:   név, lakcím, Vásárlói kártyaszám, a vásárlás adatai (termék, mennyiség, vételár, helyszín és dátum);

hiteles számlamásolat igénylése esetén: név, aláírás, a meghatalmazás másolata, személyazonosító okmány kártyaszáma

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: LAUREL Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.): rendszergazdai feladatok, informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés

Plus-Line Kft. (2651 Rétság, Petőfi u. 34.): tárhelyszolgálatás

BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

Adattovábbítás:               Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 

A BAUHAUS szakáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Jogalap:               szerződés teljesítése (fuvarozási szerződés)

Kezelt adatok:   név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, aláírás          

Időtartam:          -              a számviteli bizonylatot 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján);

-              a házhozszállítással összefüggő egyéb adatokat a házhozszállítástól számított 1 évig jogos érdek (a házhozszállításból eredő követeléssel szembeni jogérvényesítés) alapján

Adatfeldolgozó: A termék házhozszállítását végző gyártó/forgalmazó és/vagy külön fuvarozó mint alvállalkozó

Plus-Line Kft. (2651 Rétság, Petőfi u. 34.): tárhelyszolgálatás

BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

 

Direkt szállítás (nagyobb tételű vásárlás esetén a gyártótól/forgalmazótól beszerzett termék közvetlen kiszállítása a kért címre a BAUHAUS által)

Jogalap:               szerződés teljesítése

Kezelt adatok:   név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, aláírás

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: -              a termék közvetlen kiszállítását végző gyártó/forgalmazó,

-              Plus-Line Kft. (2651 Rétság, Petőfi u. 34.): tárhelyszolgálatás

-              BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

Adattovábbítás:               Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 

Egyedi vevőrendelés (a BAUHAUS szakáruházban olyan termék megrendelése, amely nincs készleten)

Jogalap:               szerződés teljesítése

Kezelt adatok:   név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, aláírás

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: LAUREL Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.): rendszergazdai feladatok, informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés.

BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

 

Regisztráció a BAUHAUS webshopjában (saját fiók létrehozása)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   név, e-mail cím, jelszó

Időtartam:          hozzájárulás visszavonásáig, azaz a saját fiók megszüntetéséig

Adatfeldolgozó: Plus-Line Kft. (2651 Rétság, Petőfi u. 34.): tárhelyszolgálatás

BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

 

Termékvásárlás a BAUHAUS webshopjában (vásárlás dokumentálása, számlakiállítás)

Jogalap:               szerződés teljesítése

Kezelt adatok:   név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok (számla kelte, sorszáma, adóazonosítójel)

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: -              Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás,

-              BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Gutenberg Strasse 21.)

-              A termék házhozszállítását végző gyártó/forgalmazó és/vagy külön fuvarozó mint alvállalkozó

Adattovábbítás:               Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 

12% árgarancia érvényesítése

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   név, lakcím, aláírás

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

 

Lakossági szénvásárlás esetén a háztartási fogyasztási cél igazolása

Jogalap:               jogszabályi kötelezettség (a Jötv. 118. § [1] bekezdése alapján)

Kezelt adatok:   név, cím, adóazonosító jel, bizonylatszám

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés, valamint a Jötv. 118. § [4] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: LAUREL Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.): rendszergazdai feladatok, informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés.

 

Klímaberendezés vásárlásához kapcsolódó telepítési tanúsítvány kiállítása

Jogalap:               jogszabályi kötelezettség (a Korm.rendelet 19. § alapján)

Kezelt adatok:   -              vásárló neve, telepítés címe, tanúsítvány-azonosító, aláírás

-              vásárló nyilatkozata arról, hogy a klímaberendezést arra képesített vállalkozással fogja telepíttetni (a Korm.rendelet 22. § [2] bekezdés f) pontja alapján)

Időtartam:          5 évig (a Korm.rendelet 22. § [3] bekezdés alapján)

 

Megrendelt kivitelezés teljesítése (pl. fürdőszoba, tetőfedés, klímaszerelés)

Jogalap:               szerződés teljesítése (kivitelezési szerződés)

Kezelt adatok:   név, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolványszám, telefonszám, e-mail cím, aláírás

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: A BAUHAUS által igénybe vett kivitelező.

Adattovábbítás:               Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 

A BAUHAUS-tól bérelhető termékek (pl. szerszámok, gépek, utánfutó) bérbeadása a vásárlónak

Jogalap:               szerződés teljesítése (bérleti szerződés)

Kezelt adatok:   név, lakcím, személyi igazolványszám, lakcímkártya száma, telefonszám, jogosítvány száma és lejárata (járműbérlés esetén), aláírás

Időtartam:          10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: LAUREL Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.): rendszergazdai feladatok, informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés

Adattovábbítás:               Bankkártyás fizetés estén az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; www.otpbank.hu) felé ezeket az adatokat továbbítjuk: fizetőazonosító, tranzakció összege, fizetés dátuma és időpontja.

 

BAUHAUS Vásárlói kártya kiváltása és használata (számlakiállítás egyszerűsítése, vásárlói nyilvántartás és megrendelések nyomon követése)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   név, lakcím, telefonszám, vásárló-azonosítószám, kártya-vonalkód, e-mail cím

Időtartam:          a BAUHAUS Vásárlói kártya lejártáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: LAUREL Kft. (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.): rendszergazdai feladatok, informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés.

 

A vásárló által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági és jótállási igények kezelése

Jogalap:               jogszabályi kötelezettség (az NGM rendelet 4. § alapján)

Kezelt adatok:   -              név, cím, telefonszám, e-mail cím

-              a fogyasztói kifogásról felvett jegyzőkönyv, hozzájáruló nyilatkozat a jegyzőkönyv felvételéhez, aláírás,

-              a vásárló által érvényesíteni kívánt jog 

Időtartam:          3 évig (az NGM rendelet 4. § [6] bekezdése alapján)

Adatfeldolgozó: A termékkel kapcsolatban felmerült szavatossági vagy jótállási igényt teljesítő gyártó vagy alvállalkozó.

Adattovábbítás:               Ha a vásárló által visszahozott termékért a termék gyártója jótállást vállalt, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy a BAUHAUS továbbítja a jótállás teljesítéséhez szükséges adatokat a termék gyártójának. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a termékvásárlásra vonatkozó szerződés teljesítése.

 

Telefonos ügyfélszolgálat (telefonhívások rögzítése minőségbiztosítási, és céges vásárlók esetében panaszkezelési okból)

Jogalap:               jogos érdek (a telefonbeszélgetés során elhangzottak utólagos bizonyítása)

Kezelt adatok:   telefonszám, hívásazonosító, a hívás során megadott egyéb adatok       

Időtartam:          A BAUHAUS a rögzített telefonhívást

-              általános tájékoztatás kérése esetén a rögzítéstől számított 15 napig,

-              vásárlói panasz közlése esetén a rögzítéstől számított 90 napig

Adatfeldolgozó: Arenim Technologies Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.): telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése.

 

Fogyasztói panaszkezelés (fogyasztói kifogások kezelése a vásárolt termékkel kapcsolatban)

Jogalap:               jogszabályi kötelezettség (az Fgytv. 17/A. § alapján)

Kezelt adatok:   Személyes vagy írásos panasztétel esetén: név, lakcím, aláírás, a panaszról felvett jegyzőkönyv (a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a panasz leírása, azonosítószáma).

 

Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos panasz esetén: név, lakcím, rendelésszám, számlaszám, kifogás leírása, telefonszám, e-mail cím.

Időtartam:          3 évig (az Fgytv. 17/A. § [7] bekezdése alapján): ez vonatkozik a felvett jegyzőkönyvre, az írásbeli panaszra adott válasz másolati példányára és a vásárlók könyvébe tett bejegyzés másodpéldányára is.

Adatfeldolgozó: -              Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos panasz esetén: Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás

-              Arenim Technologies Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.): telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése.0

Adattovábbítás:               Szükség esetén a BAUHAUS fogyasztóvédelmi szakértője, illetve jogi képviselője részére.

 

Webshopban vásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogás, kérdés és probléma kezelése

Jogalap:               szerződés teljesítése (webshopon keresztüli termékrendelés)

Kezelt adatok:   név, cím, rendelésszám, számlaszám, kifogás leírása, telefonszám, e-mail cím

Időtartam:          3 évig (az Fgytv. 17/A. § [7] bekezdése alapján): ez vonatkozik a kifogásról felvett jegyzőkönyvre, az írásbeli panaszra adott válasz másolati példányára és a vásárlók könyvébe tett bejegyzés másodpéldányára is.

Adattovábbítás:               Szükség esetén a BAUHAUS fogyasztóvédelmi szakértője, illetve jogi képviselője részére.

Adatfeldolgozó: -              Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás.

-              TOPdesk Magyarország Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81. 6. em.): szoftverszolgáltatás

 

E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása a vásárló részére

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   -              név, e-mail cím, rendelésszám (megvásárolt termék esetén),

-              a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adat

Időtartam:          hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a tájékoztatás megadásáig

Adatfeldolgozó: Plus-Line Kft. (2651 Rétság, Petőfi u. 34.): tárhelyszolgálatás.

 

Hírlevél küldése (a BAUHAUS termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   név, e-mail cím

Időtartam:          Hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), vagy a hírlevél megszűnéséig.

A leiratkozás módjai:

-              a hírlevél alján elhelyezett leiratkozás linkre kattintva, vagy

-              a honlapon a saját fiókba belépve a „Hírlevél” menüpont alatt, vagy

-              e-mail útján az info@bauhaus.hu címen, vagy

-              postai úton a levelet a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címre címezve.

Adatfeldolgozó: -              Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás.

-              Wanadis Kft (1112 Budapest, Budaörsi út 153.): levelező szoftver

 

Barkácsolással és lakásfelújítással kapcsolatos tanfolyam és bemutató (jelentkezés, kapcsolattartás, és az esemény népszerűsítése érdekében fénykép- és videófelvétel készítése a résztvevőkről)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   név, e-mail cím, fénykép- és videófelvétel, a részvételhez szükséges felelősségkizáró nyilatkozaton szereplő adatok (aláírás)

Időtartam:          hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: -              Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.): tárhelyszolgálatás;

-              BIGFACE Consulting Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Ifjúság u. 37/B.): fénykép- és videofelvételek készítése és kezelése;

-              Newdoor Communications Kft. (1044 Budapest, Ady Endre utca 23.): fénykép- és videofelvételek kezelése, esemény népszerűsítése

Közös adatkezelés          A Facebook Ireland (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közreműködésével: tárhelyszolgáltatás, felvételek megosztása céljából.

 

Barkácsolással és lakásfelújítással kapcsolatos tanfolyam – nyereményjáték (jelentkezés, lebonyolítás és a nyertes kihirdetése)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   -              résztvevők esetében: név

 

-              nyertes esetében: név, lakcím, adóazonosító jel

Időtartam:          -              résztvevők esetében: a nyeremény átadásáig,

 

-              nyertes esetében: 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

 

Facebook nyereményjáték (jelentkezés, lebonyolítás és a nyertes kihirdetése a BAUHAUS Facebook oldalán)

Jogalap:               hozzájárulás

Kezelt adatok:   résztvevők esetében: Facebook-on regisztrált név és nyilvános profilkép

 

nyertes esetében: név, lakcím, adóazonosító jel

Időtartam:          -              résztvevők esetében: a nyeremény átadásáig,

 

-              nyertes esetében: 10 évig (a számviteli bizonylatok megőrzésére irányadó Számv. tv. 169. § [2] bekezdés alapján)

Adatfeldolgozó: -              Newdoor Communications Kft. (1044 Budapest, Ady Endre utca 23.): nyereményjáték lebonyolítása,

-              Woobox, LLC (support@woobox.com): nyeremények kisorsolása.

 

BAUHAUS megjelenése közösségi oldalakon (Facebook, Instagram, YouTube)

(a BAUHAUS termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása, valamint oldalelemzések végzése)

Jogalap:               Jogos érdek: a BAUHAUS jogos érdeke az, hogy megértse a (potenciális) vásárlók szokásait, fejlessze a szolgáltatásokat, továbbá értékelje azt, hogy a közösségi oldalakon és azokon kívül mennyire voltak hatékonyak a BAUHAUS online tartalmai és hirdetései. Ennek érdekében a közösségi oldalak működtetői – a Facebook és az Instagram esetében a Meta Platforms, Inc., illetve kapcsolt vállalkozásai, a YouTube esetében a Google LLC, illetve kapcsolt vállalkozásai – a BAUHAUS számára elemzéseket biztosítanak a BAUHAUS közösségi oldalainak használatára vonatkozóan, annak érdekében, hogy a BAUHAUS megismerhesse közösségi oldalai látogatóinak és követőinek interakcióit a BAUHAUS által közzétett tartalmakkal.

Kezelt adatok:   A közösségi oldalak működtetői jellemzően a következő adatokat kezelik azon vásárló kapcsán, aki a BAUHAUS adott közösségi oldalához csatlakozott, azt „követi”, illetve azt megtekinti: a vásárló az adott közösségi oldalon (Facebook, Instagram, YouTube) regisztrált neve, nyilvános profilképe és a vásárló által megadott egyéb adatok, illetve általa megosztott tartalmak

A Facebook és az Instagram esetében az adatkezelő Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) adatkezelési szabályzata a [hu-hu.facebook.com/privacy/policy] oldalon érhető el; a Meta Platforms Ireland Limited által az oldalelemzések során felhasznált adatokról a [www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data] címen olvashat; illetve arról, hogy a BAUHAUS milyen statisztikai adatokat kap a Meta Platforms Ireland Limited-től a [www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights] oldalon tájékozódhat. A YouTube esetében az adatkezelő a Google Ireland Limited (1st and 2nd Floor, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország); az adatkezelési szabályzat, illetve a felhasznált és megosztott adatokról szóló tájékoztatás a [policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ] oldalon található.

Időtartam:          Az adott BAUHAUS közösségi oldal megszüntetésig vagy a vásárló közösségi profiljának törléséig.

Közös adatkezelés          A Facebook és az Instagram esetében a Facebook Ireland (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) közreműködésével: a BAUHAUS részére statisztikai és elemzési adatok küldése céljából.

Adatfeldolgozó: Newdoor Communications Kft. (1044 Budapest, Ady Endre utca 23.): Facebook rajongói oldal üzemeltetése.

 

Sütik (cookie) kezelése a honlapon

A honlapon alkalmazott sütikkel kapcsolatos adatkezelés részletei ezen a [linken] keresztül érhetők el.

 

 

Álláshirdetésre jelentkezés kezelése, a jelentkezők meghallgatása

Jogalap:               az álláshirdetésre jelentkező hozzájárulása a kiválasztási folyamat lezárultáig, azt követően jogos érdek (a BAUHAUS jogi igényének érvényesítése egy esetleges bírósági/hatósági eljárásban)

Kezelt adatok:   -              név, telefonszám, e-mail cím

-              pályázati anyagban (pl. önéletrajz, motivációs levél, ajánlás) megadott adatok (pl. születési hely és idő, lakcím, iskolai végzettség, munkatapasztalat)

-              szükség esetén: hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályaalkalmassági igazolás

-              szükség esetén: közösségi médiában publikussá tett adat, korábbi munkáltató felé intézett megkeresésre adott válasz

Időtartam:          -              a pályázati anyagot kiválasztási folyamat lezárást követő 1 évig,

-              a hatósági erkölcsi bizonyítványt annak kiállításától számított 90 napig (mivel annak érvényességi ideje a kiállításától számított 90 nap, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 2009. évi XLVII. törvény 74. § [3] bekezdése alapján)

 

A DRIVE-IN ARENA-ba behajtás dokumentálása (vagyonvédelemi célból, továbbá a jogsértések észlelése és későbbi bizonyítása érdekében)

Jogalap:               jogos érdek (bővebben lásd a „Biztonsági kamerák használata” fejezetet)

Kezelt adatok:   -              a biztonsági kamera látószögében tartózkodó személy képmása és mozgása videófelvételen,

-              az autó rendszáma,

-              felvétel megtekintése esetén továbbá a jegyzőkönyv tartalma: a kérelmező neve, a felvételt megismerő személyek neve és pozíciója, a felvétel megismerésének oka és ideje (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján).

Időtartam:          45 napig felhasználás hiányában (bővebben lásd a „Biztonsági kamerák használata” fejezetet)

Adatfeldolgozó: -              Rokko Hungary Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 2.a. V. 502): biztonsági szolgálat

-              SPIE AGIS Fire & Security Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 3/a.): karbantartás

-              Fox Group Hungary Kft. (1173 Budapest Pesti út 17.): biztonsági szolgálat

 

A BIZTONSÁGI KAMERÁK HASZNÁLATA

 

-              Adatkezelési cél: A BAUHAUS alábbi szakáruházaiban (Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Maglód) és a webshopot kiszolgáló raktárban (1211 Csepel, Sziklatávíró utca) a BAUHAUS jogos érdeke alapján, vagyonvédelmi okból (pl. megkísérelt vagy elkövetett lopás, rongálás utólagos visszanézése) és az áruház területén történt esetleges személyi sérülés kivizsgálása céljából biztonsági kamerák működnek. Ezeken a célokon belül az alábbi részcélok határozhatók meg:

o             a jogsértések megelőzése, észlelése, bizonyítása;

o             az engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének, időtartamának és a tanúsított magatartásnak rögzítése;

o             az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;

o             az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata;

o             vásárlói panaszok megvizsgálása, kezelése.

 

-              Jogalap: a BAUHAUS jogos érdeke, amely a jelen esetben előnyt a felvételen szereplő vásárlónak az adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel ez az előny a rendelkezési jognak csak a szükséges és arányos korlátozásával jár az alábbiak szerint:

o             Időtartam: Felhasználás hiányában a BAUHAUS 45 nap után törli a felvételt: ez a 45 nap szükséges és egyben elegendő annak tisztázására, hogy van-e olyan körülmény, ami miatt a felvételt nem szabad törölni a 45 nap elteltével. A felvételt jellemzően szabálysértési vagy büntetőeljárás során, illetve a BAUHAUS jogi igényei védelme érdekében használhatjuk fel. A felhasználás a felvétel visszanézését, külön tárolását és az arra jogosultak számára a felvétel továbbítását jelenti.

o             A vásárló helyzete: a felvételen szereplő személy rendelkezési jogát nem veszti el, hiszen egyfelől a felvétel kezeléséről a szakáruházba belépést megelőzően részletes tájékoztatást kaphat a helyszínen, továbbá bármikor élhet a Tájékoztatóban ismertetett jogaival. Fontos azonban, hogy az említett 45 napos tárolási időn belül a vásárló nem kérheti a felvétel törlését.

o             A szükségesség: a megfigyelni kívánt területek méretére és vásárlói forgalmára tekintettel a teljes körű személy- és vagyonvédelmet nem lehet megvalósítani biztonsági kamerák nélkül (pl. kizárólag biztonsági személyzet révén). A kamerahasználat melletti további érv a nyomozóhatóságok, illetve az esetlegesen sértett vagy kárt szenvedett vásárló segítése is.

o             Az arányosság: a BAUHAUS a szakáruházakban, illetve a raktárban csak annyi kamerát helyez el, ami a vagyonvédelem és az incidensek visszakövethetősége érdekében szükséges. Ezen felül a kamerák látószögei úgy vannak beállítva, hogy azok csak az erre figyelmeztető ábrákkal jelzett helyeken készítenek felvételt úgy, hogy azok összhangban legyenek az adatkezelés céljával és az emberi méltóságot semmilyen körülmények között ne sértsék. A BAUHAUS adatvédelmi tisztviselője folyamatosan figyelemmel kíséri a kamera-használat jogszerűségét.

 

-              Kezelt adatok:

o             a biztonsági kamera látószögében tartózkodó személy képmása és mozgása videófelvételen,

o             felvétel megtekintése esetén továbbá a jegyzőkönyv tartalma: a kérelmező neve, a felvételt megismerő személyek neve és pozíciója, a felvétel megismerésének oka és ideje (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § alapján).

A felvétel a szakáruházban tároljuk és azokat alapesetben a BAUHAUS szakáruház vezetője, továbbá a BAUHAUS és az adatfeldolgozók ügyvezetői jogosultak megismerni. A felvétel megtekintésére sor kerülhet a rögzített személy kérelmére, vagy a szakáruház vezető saját hatáskörében meghozott döntése alapján, illetve bírósági vagy hatósági megkeresés útján is.

 

-              A felvétel megtekintése és jegyzőkönyv-készítés:

o             A felvétel megtekintéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a következő adatokat tartalmazza: a kérelmező nevét, a felvételt megismerő személyek nevét és pozícióját, a felvétel megismerésének okát és idejét.

o             A felvétel megtekintésére legalább két személy együttes jelenlétében kerülhet sor. Az elkészült jegyzőkönyvet a BAUHAUS a megtekintés napjától számított elévülés idő végéig (általában 5 évig) megőrzi.

 

-              Adatfeldolgozók:

o             Fox Group Hungary Kft. (1173 Budapest Pesti út 17.): biztonsági szolgálat, üzemeltetés

o             Rokko Hungary Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 2.a. V. 502): biztonsági szolgálat

o             SPIE AGIS Fire & Security Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 3/a.): karbantartás.

 

-              Adatovábbítás: a BAUHAUS a videófelvételt

o             szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az illetékes hatóság vagy bíróság részére továbbítja jogszabályi kötelezettség (a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. §, illetve a szabálysértésről szóló törvény 2012. évi II. 56/A §) alapján,

o             saját jogi érdekeinek védelme érdekében átadhatja a jogi képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőjének.

 

***

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Dunakeszi, 2023. február 1.