Áruházaink 2023.10.23. Hétőn ZÁRVA tartanak.

Tekintsd meg kiemelt ajánlatainkat!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT GYAKORI KÉRDÉSEK - ELÁLLÁS


KI MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK?

Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, természetes személy.

 

FEL LEHET BONTANI A WEBSHOPON VÁSÁROLT TERMÉK CSOMAGOLÁSÁT?

A Fogyasztónak minősülő Vásárló élhet elállási jogával akkor is, ha az átvett terméket kicsomagolta.

 

WEBSHOPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS ESETÉN MIKORTÓL SZÁMÍT A 14 NAP?

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

 

MILYEN KÉPET MELLÉKELJEK A WEBSHOPOS ELÁLLÁSHOZ?

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképeket kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén, a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

 

KIPRÓBÁLHATÓ, HASZNÁLHATÓ A WEBSHOPON VÁSÁROLT TERMÉK?

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a Fogyasztónak minősülő vásárló a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel".

Lehetőség van a webshopon vásárolt termék kicsomagolására és kipróbálni azt, megállapítani, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha a termék nemcsak kipróbálásra kerül, hanem ezen felül a Vásárló használta is, vagy kár keletkezik benne, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik.

Szakáruházi vásárlás esetén kipróbálásra, használatra nincs lehetőség.

SÉRÜLT, HASZNÁLT TERMÉK VISSZAKÜLDHETŐ 28 NAPOS EXTRA ELÁLLÁSI JOG ESETÉN?

Extra elállási jogot nem lehet gyakorolni értékcsökkent, azaz sérült, használt termék esetén sem szakáruházi, sem webshopos vásárlás esetén.

 

WEBSHOPOS VÁSÁRLÁS ESETÉN MILYEN TERMÉKEKTŐL NEM LEHET ELÁLLNI FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓNAK SEM?

A Fogyasztót megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

 

Webshopban vásárolt fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

KI MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK?

Fogyasztónak minősül az a Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, természetes személy.

FEL LEHET BONTANI A CSOMAGOLÁST?

A Fogyasztónak minősülő Vásárló élhet elállási jogával akkor is, ha az átvett terméket kicsomagolta.

ELÁLLÁS ESETÉN MIKORTÓL SZÁMÍT A 14 NAP?

Az elállási határidő attól a naptól kezdődik, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól, vagy személyesen a Szakáruháztól a terméket átveszi, vagy több tételből vagy darabból álló rendelés esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Az időszak naptári napban értendő.

MILYEN KÉPET MELLÉKELJEK AZ ELÁLLÁSHOZ?

A Fogyasztó a termékről, annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően, a csomag minden oldaláról fényképeket kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota, és több termék esetén, a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt.

KIPRÓBÁLHATÓ, HASZNÁLHATÓ A TERMÉK?

A 45/2014. kormányrendelet 25. §-a alapján a Fogyasztónak minősülő vásárló a "termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel".

Lehetőség van a termék kicsomagolására és kipróbálni azt, megállapítani, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e. Ha a termék nemcsak kipróbálásra kerül, hanem ezen felül a Vásárló használta is, vagy kár keletkezik benne, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik.

SÉRÜLT, HASZNÁLT TERMÉK VISSZAKÜLDHETŐ 28 NAPOS EXTRA ELÁLLÁSI JOG ESETÉN?

Extra elállási jogot nem lehet gyakorolni értékcsökkent, azaz sérült, használt termék esetén.

MILYEN TERMÉKEKTŐL NEM LEHET ELÁLLNI FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓ ESETÉN SEM?

A Fogyasztót megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.