BAUHAUS SZAKÁRUHÁZI HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS


A nehéz vagy túl méretes árukat nem szükséges saját magának hazavinnie - ezt a Bauhaus szállítói szolgálata elintézi Ön helyett.

2022.09.01-től visszavonásig érvényes.

1 tonna alatt

Távolság: 1- 10 km 11 - 20 km 21 - 30 km 31 - 40 km 41 - 50 km
Szállítási díj: 11 000 Ft 17 000 Ft 22 000 Ft 28 000 Ft 33 500 Ft

A rakodás közúton, gépjármű mellé történik!

1 - 4,5 tonnáig

Távolság: 1- 10 km 11 - 20 km 21 - 30 km 31 - 40 km 41 - 50 km
Szállítási díj: 22 000 Ft 29 000 Ft 35 000 Ft 42 000 Ft 49 000 Ft

A rakodás közúton, a gépjármű mellé történik. Darus szállítás esetén a gépjármű mellé, a szabályoknak megfelelő helyre.

 

A szállítás díja magyar forintban értendő, és az ÁFÁ-t tartalmazza!

A szállítás díja nem tartalmazza az esetleges járulékos költségeket! (behajtási engedély, rakodási költség, göngyöleg betétdíja)

Az 50 km-t meghaladó, vagy 4,5 tonna feletti szállítás esetén egyedi árajánlatot készítünk.

 

  • A kiszállítás során a termék gépjárműről történő lerakodása csak olyan szilárd, közel vízszintes útburkolaton lehetséges, amely lehetővé teszi a termékek biztonságos, törésmentes elhelyezését. Amennyiben e feltételek a megadott címen nem adottak, a termék átadása a gépjármű emelőfalán/platóján történik, mely esetben a Vásárló haladéktalanul köteles a terméket a gépjárműről saját maga lerakodni. Amennyiben a termék átadása az út vagy az érintett ingatlan adottságai miatt a gépjármű emelőfalán/platóján sem hajtható végre biztonságosan, a termék átadása a kiszállítási címhez legközelebb eső, a termék biztonságos lerakodását lehetővé tévő helyen, a gépjármű mellé történik. Arról, hogy a termék átadása biztonságosan végrehajtható-e, a Futárszolgálat szállítást végző alkalmazottja jogosult dönteni legjobb szakmai belátása szerint. Amennyiben a Vásárló a termék jelen pontban ismertetettek szerinti biztonságos átvételét megtagadja, úgy a BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni/azt felmondani.

 

  • A BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

  • A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A BAUHAUS a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

 

  • Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.