Fizetési módok és feltételek

1. Bankkártyás fizetés

1.1A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán – a fizetési mód választása során – bankkártyával is.

1.2Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Az online bankkártyás fizetés kezelőcége a BAUHAUS vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cgt.: 01 10 041585, továbbiakban OTP Bank.

1.3Az Online Bankkártyás Fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a BAUHAUS továbbítsa az OTP Bank felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy a Szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, az OTP Bank kérésére, a BAUHAUS továbbítsa az OTP Bank részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

1.4A BAUHAUS, az Online Bankkártyás Fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

1.5Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

1.6A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

-Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)

-Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.) 

-Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

1.7Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

-MasterCard (dombornyomott)

-Visa (dombornyomott)

-American Express (dombornyomott)

-Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával Webáruházunkban. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

-Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

1.8Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa / MasterCard Secure Code (VbV / MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen, plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

1.9Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV / MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt termékek / szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

1.10 Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV / MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is az OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul. (További információ: www.otpbank.hu)

 

2. Fizetés utánvéttel

 

2.1Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amelynek rendelésenkénti minimum értéke: 10.000,- Ft, azaz tízezer forint, maximum értéke: 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint értékű lehet.

2.2A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben a Futárszolgálatnak fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét.

2.3A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így mindig a pontos összeggel kell az átvételre készülni! 

2.4A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló az ellenértéket teljes mértékben megfizette.

2.5A megrendelt termék/ek vételárának és a szállítási költségek kiegyenlítésére a szerződéses partner által történő beszedés során, a Futárszolgálat általi kézbesítéskor, az átadást megelőzően történik, és az így beszedett összeget a Futárszolgálat juttatja el a BAUHAUS részére.

2.6A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az utánvétes vásárlás fizetési kötelezettséget von maga után.

2.7Utánvétes fizetések visszatérítését a BAUHAUS banki átutalással a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Más visszatérítési mód igénybevételére kizárólag szakáruházainkban visszavett termékek esetén van lehetőség. A Vásárló a Szolgáltató erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan, olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért Szolgáltató a felelősséget kizárja.

Card logos