ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓAN

 

Hatályos: 2023. szeptember 5-től

 

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (a továbbiakban: BAUHAUS) Szakáruházaiban elérhető termékek megvásárlására és szolgáltatás megrendelésére vonatkozó, a vásárlók és a BAUHAUS között kötött szerződés (a továbbiakban: a "Szerződés") feltételeit rögzíti.

FONTOS: Amennyiben a vásárló a BAUHAUS Webáruházában vásárolt terméket, úgy arra minden esetben a BAUHAUS Webshop Általános Szerződési Feltételek irányadóak, függetlenül attól, hogy a termékek átvételére, vagy egyéb jog gyakorlására (pl. elállási jog) a BAUHAUS Szakáruházak egyikében került sor. A Webshop Általános Szerződési Feltételek eléréséhez látogasson el a honlapunkra (https://www.bauhaus.hu).

 

 1. A BAUHAUS ÉS A SZAKÁRUHÁZAK ADATAI

2.1. A BAUHAUS adatai és elérhetőségei a következők:
Név: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-06-061956,
Adószám: 22516716-2-44
Számlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000024-95170028
Telefonszám: +36-80-18-18-18
E-mail cím: info@bauhaus.hu

2.2. A BAUHAUS hivatalos Szakáruházai az alábbiak, ezektől eltérő más áruházban a BAUHAUS-szal Szerződés nem köthető:

 

Cím:

Telefon/fax

BAUHAUS szakáruház

2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

BAUHAUS szakáruház

2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

BAUHAUS szakáruház

2234 Maglód, Esterházy János utca 7.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a BAUHAUS szakáruházaiban Magyarországon értékesített bármely termék megvásárlására, a BAUHAUS által Magyarországon biztosított összes szolgáltatás igénybevételére. A BAUHAUS szakáruházaiban a termékek megvásárlásával, illetve a szolgáltatások megrendelésével Ön elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

3.2. Vásárlói kör meghatározása: A BAUHAUS termékek értékesítése kizárólag Fogyasztók (azaz a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek) részére, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb személyek részére történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg (a továbbiakban együttesen: Vásárló). A BAUHAUS ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa a Szerződés megkötését olyan esetben, ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi továbbértékesítés, bérbeadás vagy egyéb haszonszerzés céljából történik a vásárlás. Amennyiben utólag bizonyítható módon kiderül, hogy a BAUHAUS-tól vásárolt termék(ek) a fentiek szerint került felhasználásra, a BAUHAUS jogosult követelni az ebből szerzett bármely előnyt.

3.3. A BAUHAUS szakáruházakban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól, jellemzőiről, és a vonatkozó adókat is tartalmazó bruttó áráról a termékek mellett kihelyezett táblákról/árcéduláról tájékozódhat. Amennyiben bármely további kérdése merül fel, az áruházi szakeladótól kérhet felvilágosítást.

 

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. A BAUHAUS szakáruházaiban vásárolt termékek teljes árát és házhozszállítás igénylése esetén a szállítási díjat a Vásárló a vásárlással egyidejűleg, azonnal köteles megfizetni. Utánvétre, utólagos átutalásra házhozszállítás igénylése esetén sincs lehetőség.

4.1.2. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, akkor a Vásárlót terhelő fizetési kötelezettségének teljesüléséig a BAUHAUS fenntartja bármely, a szerződés tárgyát képző termék tulajdonjogát. A tulajdonjog átszállásáig a terméken harmadik személy részére jog nem alapítható, különösen zálogjoggal nem terhelhető meg. A termék Vásárló általi birtokba vételével egyidejűleg a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a BAUHAUS irányába az általa okozott károk tekintetében. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló terméket lefoglalják, vagy harmadik fél a BAUHAUS jogait más módon megsérti, arról a Vásárló a BAUHAUS-t haladéktalanul köteles értesíteni.

4.1.3. A BAUHAUS szakáruházaiban a készpénzes fizetés mellett lehetőséget biztosít bankkártyás fizetésre is. Az adott szakáruház pénztárában konkrétan használható bankkártya/hitelkártya típusokról a pénztárban kérhet tájékoztatást. A bankkártyával/hitelkártyával kapcsolatosan a Vásárló érdekkörében felmerülő bármely költség (ilyen például a devizaszámláról történő fizetés/átváltás költsége) minden esetben a Vásárlót terheli.

4.1.4. A BAUHAUS fenntartja a jogot, hogy szakáruházaiban a bankkártyás fizetési lehetőség átmenetileg szünetelhet (így például rendszerhiba vagy karbantartás, szolgáltatóváltás esetén vagy bármely más okból), és erre a Vásárlók figyelmét lehetőség szerint már a vásárlás megkezdése előtt megfelelően felhívja, de legkésőbb a pénztárnál történő fizetés előtt.

4.1.5. A BAUHAUS által kiállított egyszerűsített számlát (vagy nyugtát) a Vásárló a termék kifizetésével egyidejűleg kapja kézhez a pénztárnál. Amennyiben a vásárló számlát (azaz ú.n. "ÁFA-s" számlát) szeretne, ezt csakis a vásárlás napján a vevőszolgálaton kérheti a vásárlást követően a vásárláskor kapott egyszerűsített számla (vagy nyugta) átadásával. A BAUHAUS által kibocsátott egyszerűsített számla (nyugta) és számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények szerint kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét. BAUHAUS jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A BAUHAUS a pontatlan adatbevitelből eredő hibás teljesítésért felelősségét kizárja.

4.2. Fizetés banki utalással:

4.2.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással, amennyiben a Szakáruházban ezt a fizetési módot a vezetőnek jelzi. A Tárolási nyilatkozat kitöltését követően a megadott elérhetőségre egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a BAUHAUS bankszámlaszáma és a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

4.2.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 3 nap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére. A BAUHAUS a számlát az ÁFA tv. rendelkezéseivel összhangban az átutalás napján állítja ki, ha ez munkanapon érkezik be munkaidőben, azaz 15 óráig vagy a 15. órát követően beérkező utalások esetében vagy munkaszüneti napokon (hétvégén) beérkező utalások esetében pedig az utalás beérkezését követő első munkanapon kerül sor a számla kiállítására.

4.2.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a megrendelés teljes összértékének teljes pénzügyi teljesítését és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és / vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

4.2.4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cgt.: 01 10 041348.

4.3. Ajándékozás a BAUHAUS-nál

4.3.1 BAUHAUS ajándékkártya (20-as sorszámmal kezdődő ajándékkártyák esetén)

4.3.1.1.A BAUHAUS szakáruházaiban lehetőség van „BAUHAUS ajándékkártyát” vásárolni. A BAUHAUS ajándékkártyákat a vásárlástól számított 1 éven belül válthatja be kizárólag a BAUHAUS magyarországi szakáruházaiban, kivételt képez ez alól a BAUHAUS webshop. Az ajándékkártyán lévő összeg felhasználható a BAUHAUS magyarországi szakáruházaiban vásárolt bármilyen termék vételára egy részének vagy az egészének a kiegyenlítésére azzal, hogy ajándékkártyára feltöltött összeg kizárólag egy összegben vásárolható le, azaz részletekben nem, és amennyiben a vásárlás összege kevesebb mint az ajándékkártya összege, a különbözet nem jár vissza. A kártyán lévő összeg a kártya bemutatásával használható fel, így a kártya nem névre szóló, és szabadon átruházható.

4.3.1.2. A kártyán lévő összeget nem lehet bankkártyára átutalni, nem váltható készpénzre és egyéb fizetési eszközre, illetve nem kamatozik. A kártya eltulajdonítása, elvesztése, megrongálódása, jogosulatlan használata esetén a BAUHAUS felelősséget nem vállal és a kártya összegét ilyen esetben nem áll módjában jóváírni.

4.3.2 BAUHAUS ajándékkártya (99-es sorszámmal kezdődő kártyák esetén)

4.3.2.1. A BAUHAUS szakáruházaiban lehetőség van „BAUHAUS ajándékkártyát” igényelni. A BAUHAUS ajándékkártya kizárólag a BAUHAUS magyarországi szakáruházaiban használható fel, a felhasználás alól kivételt képez a BAUHAUS webshop. A BAUHAUS ajándékkártya a kívánt összeggel többször is feltölthető, és az utolsó feltöltéstől számított 1 éven belül felhasználható a BAUHAUS magyarországi szakáruházaiban vásárolt bármilyen termék vételára egy részének vagy az egészének a kiegyenlítésére. A kártyán lévő összeg a kártya bemutatásával használható fel, ezért a kártya nem névre szóló, és szabadon átruházható.

4.3.2.1. A kártyán lévő összeget nem lehet bankkártyára átutalni, nem váltható készpénzre és egyéb fizetési eszközre, illetve nem kamatozik. A kártya eltulajdonítása, elvesztése, megrongálódása, jogosulatlan használata esetén a BAUHAUS felelősséget nem vállal, és a kártya összegét ilyen esetben nem áll módjában jóváírni.

4.4. Fizetés az önkiszolgáló pénztáraknál

4.4.1. A Vásárlóknak lehetőségük van arra is, hogy a BAUHAUS önkiszolgáló pénztárainál fizessenek az alábbi rendelkezések szerint. A Vásárló köteles a termékek vonalkódját az erre szolgáló készülékkel leolvasni, majd ezt követően a leolvasott termékeket az önkiszolgáló pénztárterminál által elfogadott fizetési módok valamelyikén kifizetni. A BAUHAUS önkiszolgáló pénztárak használati feltételei a következők:

4.4.2. Az önkiszolgáló pénztárakat 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

4.4.3. Az önkiszolgáló pénztáraknál a fizetés csakis bankkártyával lehetséges.

4.4.4. Az önkiszolgáló pénztár használatára a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

4.4.5. A Vásárló köteles minden egyes kiválasztott és az önkiszolgáló pénztárhoz magával vitt, megvásárolni kívánt terméket az erre szolgáló készülékkel beolvasni, és vételárát az önkiszolgáló pénztárterminálon elérhető fizetési módok valamelyikén, a terminálon megjelenő instrukciókat követve maradéktalanul megfizetni.

4.4.6. ÁFA-s számla igénylése esetén a Vásárló felelőssége, hogy a pénztárterminálon keresztül megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az ÁFA-s számla a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra. Az önkiszolgáló pénztárterminál használatával a Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a BAUHAUS jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A BAUHAUS a pontatlan adatbevitelből eredő hibás teljesítésért felelősségét kizárja.

4.4.7. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése, problémája, nehézsége akad a kiválasztott termékek leolvasásával, illetve a megfelelő adatbevitellel, fizetéssel kapcsolatban, a BAUHAUS alkalmazottai készséggel állnak Vásárlóink rendelkezésére. Amennyiben a Vásárló az önkiszolgáló pénztáraink igénybevétele során bármilyen technikai problémát tapasztal, köteles ezt a BAUHAUS alkalmazottai részére haladéktalanul jelezni, hogy a hiba elhárításáról a lehető leghamarabb gondoskodni tudjunk.

4.4.8. Amennyiben a Vásárló – többek között – a magához vett termékeknél kevesebb mennyiségű terméket olvas le az önkiszolgáló pénztártermináloknál, vagy a termékek vonalkódját/csomagolását kicseréli más, olcsóbb termék vonalkódjával/csomagolásával, lopást követhet el, mely esetben Szakáruházunk megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségre vonás érdekében.

4.4.9. A Vásárló elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a BAUHAUS ellenőrzést végző megbízottja a Szakáruházak területén az önkiszolgáló pénztárakat igénybe vevő Vásárlók között, visszaélés megalapozott gyanúja esetén ellenőrzéseket végezzen, mely során a Vásárló köteles együttműködni a BAUHAUS ellenőrzést végző munkatársaival. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként jogsértés alapos gyanúja merül fel, a BAUHAUS jogosult a mindenkori jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatósághoz fordulni.

4.4.10.Adatvédelmi rendelkezések: a BAUHAUS az önkiszolgáló pénztárak területén biztonsági és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet. Az önkiszolgáló pénztárak igénybevételének adatvédelmi vonatkozásaival és e tekintetben a Vásárlókat megillető jogokkal kapcsolatban részletes tájékoztató az Áruházi Adatkezelési Tájékoztatóban (https://www.bauhaus.hu/informaciok/aruhazi-adatvedelmi-nyilatkozat) és az Elektronikus Megfigyelőrendszerről Szóló Adatkezelési Tájékoztatóban található.

4.5. ÁRUHITEL: A BAUHAUS a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője. Áruhitellel részletre is vásárolhat üzleteinkben. Pozitív hitelbírálat esetén a kiválasztott árut azonnal hazaviheti, ezt követően kell törlesztenie az előre meghatározott havi törlesztőrészletekkel. A bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a főinformációnál és/vagy áruhitel pultnál, a Magyar Cetelem Bank Zrt. általános szerződési feltételeiben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/

4.6. Számla kiállítással kapcsolatos közös szabályok: A vásárlók az ÁFA-s számla igényüket minden esetben a fizetéssel egyidőben – az adott fizetési módoknál a fentiekben bemutatott módon – kötelesek jelezni. A BAUHAUS egyedi esetben a vásárlás napján, pénztártól való távozást követően, vállalja méltányossági alapon nyugtából számlák kiállítását, de ezt meghaladóan utólagosan a BAUHAUS-nak nem áll módjában számlát kiállítani/módosítani.  

 1. KÉSZLETEN NEM LÉVŐ TERMÉKEK EGYEDI VEVŐRENDELÉSE 

5.1. Amennyiben a Vásárló által kiválasztott termék az adott szakáruházban nincs készleten, a BAUHAUS vállalhatja, hogy Vásárló kérésére a terméket megrendeli és a beérkezéséről a Vásárlót az általa megadott elérhetőségen értesíti. A Vásárló az Egyedi vevőrendelés iránti igényét a BAUHAUS szakáruházban az adott termék osztályán jelezheti. A BAUHAUS rögzíti, hogy a jelen pontban rögzített Egyedi vevőrendelés lehetőségét nem tudja minden termék esetében biztosítani, így erről a lehetőségről minden esetben a BAUHAUS szakáruházban az adott termék osztályának szakeladójánál lehet érdeklődni.

5.2. A BAUHAUS rögzíti, hogy Egyedi vevőrendelés csak akkor kérhető, ha a vételárat előleg címén, vagy a BAUHAUS által meghatározott előleg összegét a Vásárló az Egyedi vevőrendeléskor kifizeti, vagy a BAUHAUS által kiállított díjbekérő alapján 3 napon belül kiegyenlíti. A BAUHAUS a termék megrendeléséről csak a vételár vagy az előleg helyszíni befizetése, vagy a BAUHAUS számlájára történő jóváírását követően, legkésőbb az azt követő munkanapon intézkedik. Az előleg összege a vételárba beleszámít. Előlegfizetés esetén a fennmaradó vételárat legkésőbb az elvitel időpontjában kell megfizetni. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult legfeljebb az előleg értékének megfelelő kötbért érvényesíteni és a befizetett előleg összegét ezen a jogcímen megtartani.

5.3. Egyedi vevőrendelés esetén a terméket a vásárló a szakáruházban személyesen átveheti vagy kérheti annak házhozszállítását. A szállítás költségei a Vásárlót terhelik. Előrendelt termékek házhozszállítása ugyanakkor csak abban az esetben kérhető, ha az Egyedi vevőrendeléssel egyidejűleg a Vásárló kifizeti a termék(ek) teljes árát és a szállítás költségét. Amennyiben a megrendelt áru elszállítása a Vásárló saját szállítóeszközével történik, az árukiadás után a termék épségéért a Vásárlót terheli a felelősség.

5.4. Az Egyedi vevőrendeléssel érintett termékek esetén az előleg befizetése, vagy a vételár megfizetése után a rendelésben rögzített termékek jellemzőit (pl. méret, szín, stb.), mennyiségét nem lehet módosítani. Ezért, ha a vételár, vagy az előleg megfizetését követően a Vásárló módosítani kívánja az egyedileg rendelt áru jellemzőit, úgy azt a BAUHAUS új megrendelésként kezeli, és a korábban megfizetett vételár 50%-át, vagy a kapott előleget pedig nem áll módjában visszatéríteni. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult a rendelés összegének megfelelő kötbért érvényesíteni és befizetett összeget ezen a jogcímen megtartani.

5.5. Amennyiben a Vásárló a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti ki, a BAUHAUS jogosult a követelés esedékessé válásától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot felszámolni. Legkésőbb az igazolt kiértesítéstől számított két héten belül válik esedékessé a teljes vételár megfizetése.

5.6. Az Egyedi vevőrendelés esetén, amennyiben a Vásárló a terméket nem tudja az előírt határidőn belül elszállítani, a termék raktározásról a termék megrendelésétől számított 30 napon át a BAUHAUS gondoskodik díjmentesen. A 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a BAUHAUS jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A BAUHAUS a termékek esetén 80x120x160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 1000 Ft/nap. A raktározás maximális időtartama a megrendelésétől számított 90 nap.

5.7. Amennyiben a Vásárló a megrendelt terméket 30 napon belül nem szállítja el, a BAUHAUS pótlólagos határidőt állapíthat meg, illetve írásbeli – akár e-mailen, akár ajánlott küldeményként kézbesített – felszólítás után a BAUHAUS jogosult a szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól a BAUHAUS-hoz.

5.8. A szerződéstől való elállás esetén a BAHAUS megküldi a Vásárlónak az Egyedi vevőrendeléshez kapcsolódó fennmaradó vételárra vonatkozó számla sztornó számláját. Az előlegként megfizetett összeget ebben az esetben a BAUHAUS az 5.2-es pontban foglaltak szerint kötbérként kezeli, amely kötbér a BAUHAUS raktározásából adódó költségeit is fedezi. Amennyiben a BAUHAUS méltányossági alapon a kötbér összegét csökkenti, úgy a BAUHAUS a Vásárló által írásban megjelölt bankszámlaszámra a BAUHAUS által érvényesített kárigényeken és tárolási díjon felüli összeget átutalja.

 1. DIREKT SZÁLLÍTÁS

6.1. A Vásárlók által kiválasztott bizonyos termékek nagyobb tételben történő megvásárlásának szándéka esetén a BAUHAUS vállalhatja, hogy Vásárló kérésére a terméket a termék gyártójánál/beszállítójánál megrendeli, aki azt a Vásárló részére közvetlenül, a BAUHAUS Szakáruházak érintése nélkül kiszállítja. A Vásárló a Direkt szállítás iránti igényét a BAUHAUS szakáruházban az adott termék osztályán jelezheti. A BAUHAUS rögzíti, hogy a Direkt szállítás lehetőségét nem tudja minden termék esetében biztosítani, így erről a lehetőségről minden esetben a BAUHAUS szakáruház Vevőszolgálatánál lehet érdeklődni. A Direkt szállítással történő megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezései a következő eltérésekkel irányadók:

6.2. A BAUHAUS rögzíti, hogy Direkt szállítás csak akkor kérhető, ha a Vásárló a Direkt szállítás megrendelésekor a megrendelt termék(ek) teljes vételárát előlegként kifizeti. A BAUHAUS a termék megrendeléséről csak a vételár előleg helyszíni befizetése, vagy a BAUHAUS számlájára történő jóváírását követő munkanapon intézkedik. Direkt szállítás megrendelése során a 2 (kettő) millió forintot meghaladó fizetési kötelezettség esetén a BAUHAUS készpénzes fizetést nem, kizárólag bankkártyával vagy banki átutalás útján történő fizetést tud elfogadni.

6.3. A Direkt szállítással megrendelt termékek esetén az előleg befizetése után a rendelésben rögzített termékek jellemzőit (pl. méret, szín, stb.), mennyiségét nem lehet módosítani. Ezért, ha az előleg megfizetését követően a Vásárló módosítani kívánja az ily módon egyedileg rendelt áru jellemzőit, úgy azt a BAUHAUS új megrendelésként kezeli, és a korábban előlegként megfizetett vételár 50%-át nem áll módjában visszatéríteni.

6.4. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult legfeljebb az előleg értéke 50%-ának (azaz a teljes vételár 50%-ának) megfelelő kötbért érvényesíteni és az előleg összegét ezen a jogcímen megtartani. Direkt szállítás esetén a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

6.5. A Direkt szállítás költségei a Vásárlót terhelik, melyet előre, a vételár-előleg megfizetésével együtt köteles megfizetni.

6.6. Direkt szállítás esetén a 8.9 pontban meghatározott felső súlyhatártól és szállítási távolságtól az eltérés megengedett.

6.7. Direkt szállítás esetén az esetleges behajtási és más, a kiszállítási cím megközelítéséhez szükséges engedélyek beszerzése a Vásárló feladata, melyet a Vásárlónak a BAUHAUS kiszállítást végző szerződött partnere rendelkezésére kell bocsátania a kiszállítás megkezdése előtt.

6.8. Direkt szállítás esetén a BAUHAUS nem felelős a szállítási határidő elmulasztásáért akkor, ha az a Vásárlónak felróható, így különösen, ha a Vásárló a szállításhoz szükséges fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szükséges tájékoztatást, dokumentációt nem bocsátja a BAUHAUS vagy kiszállítást végző partnere rendelkezésére, vagy bármilyen más okból a Vásárló mulasztása, késedelme a szállítást akadályozza. A szállításokra vonatkozó határidők betartásának előfeltétele különösen, hogy a BAUHAUS, illetőleg a kiszállítást végző szerződéses partnere időben kézhez kapja a Vásárló által biztosítandó valamennyi dokumentumot, szükséges engedélyt és jóváhagyást továbbá, hogy a Vásárló a kiszállítást megelőzően esedékes fizetési és egyéb kötelezettségeinek tegyen eleget. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban meghatározottak szerint késedelembe esik, a szállítási határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik. A fent meghatározott esetekben a Vásárló a BAUHAUS-szal szemben a késedelemmel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet, így kártérítést nem követelhet, és nem jogosult a szerződés megszüntetésére sem.

6.9. A Vásárló a Direkt szállítással kiszállított termék(ek) átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja. A szállítólevél aláírásával a kárveszély átszáll a Vásárlóra. A Vásárló a termék(ek)re vonatkozó végszámlát a BAUHAUS-tól postai úton kapja meg.

 

 1. TERMÉK SZAKÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ ÁTVÉTELE

7.1. A megvásárolt termékek a következő esetekben vehetők át személyesen a Szakáruházakban:
- Készleten lévő termékek megvásárlása esetén azonnal;
- Egyedi vevőrendelés esetén a BAUHAUS átvételi értesítését követően a teljes vételár megtérítése után;
- Termék Webáruházon keresztüli megvásárlása esetén 3 nyitvatartási napon belül;

7.2. A Vásárló a készleten lévő termék megvásárlása esetén – kivéve, ha a termékhez házhozszállítási szolgáltatást is rendelt – a termék kifizetésekor köteles a megvásárolt terméket a szakáruház területéről elszállítani, vagy a termék BAUHAUS általi raktározását igényelni.

7.3. Egyedi vevőrendelés esetén – a házhozszállítási szolgáltatás esetét kivéve – a teljes vételár megtérítése után a megrendelt árut annak BAUHAUS szakáruházba történő megérkezésétől számított egy héten belül köteles a Vásárló elszállítani, vagy a termék elszállíttatását igényelni.

7.4. Webáruházi vásárlás: A Webáruházon keresztül leadott, és előre, a Webáruházon keresztül kifizetett megrendelés Webáruházi vásárlásnak minősül akkor is, ha annak átvétele Szakáruházban történik. Az ilyen vásárlások átvételére a Webshop ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

7.5. A megvásárolt termék elszállítására vonatkozó közös szabályok: Amennyiben a Vásárló a terméket nem tudja az előírt határidőn belül elszállítani, a megvásárolt termék raktározásról a termék megvásárlásától számított 30 napon át a BAUHAUS gondoskodik díjmentesen. A 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a BAUHAUS jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A BAUHAUS a termékek esetén 80x120x160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 1000 Ft/nap. A raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap.

7.6. Amennyiben a Vásárló a megvásárolt terméket 30 napon belül nem szállítja el, a BAUHAUS pótlólagos határidőt állapíthat meg, illetve írásbeli – akár e-mailen, akár ajánlott küldeményként kézbesített – felszólítás után a BAUHAUS jogosult a szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól a BAUHAUS-hoz.

 

 1. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

8.1. A BAUHAUS szakáruházakban megvásárolt termékek esetén lehetőség van a termék házhozszállításának megrendelésére, az alábbi feltételek szerint.

8.2. A BAUHAUS kizárólag Magyarország területén vállal házhozszállítást.

8.3. Amennyiben a házhozszállítás esetén a Vásárló a kiszállítás során nem érhető el, úgy a termék ismételt szállítása csak szállítási pótdíj megfizetésével lehetséges. A BAUHAUS e-mailen, illetve e-mailes elérhetőség hiányában ajánlott postai küldemény útján megkísérli felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a pótdíj megfizetése érdekében. A BAUHAUS a pótdíj megfizetésére 8 napos határidőt szab, amelynek eredménytelen letelte után a BAUHAUS jogosult a szállítási szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól a BAUHAUS-hoz.

FONTOS: A házhozszállítás esetén a BAUHAUS és annak alvállalkozója kizárólag telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a kiszállítás teljesítésével kapcsolatban. Amennyiben a Vásárló telefonon nem érhető el, úgy ez a kiszállítás meghiúsulását eredményezi és az ismételt kiszállításra vonatkozó szabályok lesznek irányadóak. A BAUHAUS a szállítást végző sofőr telefonszámát a Vásárlók részére nem tudja kiadni.

8.4. A fenti pont szerinti pótdíj összege megegyezik a szállítás eredeti díjával és az eredeti szállítási díj a Vásárlónak nem jár vissza.

8.5. A házhozszállításért a megvásárolt termékek jellegétől, számától, súlyától és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni. A megvásárolni szándékozott/megvásárolt termékekre és a kívánt szállítási címre vonatkozó konkrét szállítási díjról a BAUHAUS szakáruház ügyfélszolgálatán, vagy szerviz centrumokban kérhet pontos információt és honlapunkon is tájékozódhat (http://www.bauhaus.hu). A szállítás díja nem tartalmazza az esetleges járulékos költségeket (pl. behajtási engedély, rakodási költség, göngyöleg betétdíja stb.).

8.6. A BAUHAUS a házhozszállítást szerződött partnere közreműködésével vagy saját maga teljesíti. A házhozszállításról további információt a honlapunkon találhat. (http://www.bauhaus.hu)

8.7. Házhozszállítás megrendelésével a Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen, az előre leegyeztetett napon vagy ő maga, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására a termék megvásárlásakor kapott számlát be tudja mutatni, a küldeményt átveszi és a rakodáshoz megfelelő parkoló / parkolási engedély rendelkezésre áll. A Vásárló ezen túlmenően elfogadja, hogy darus szállítás esetén a termékek lerakodása a gépjármű mellé történik, a vonatkozó szabályoknak megfelelően.

8.8. A kiszállítás pontos idejéről a BAUHAUS Árukiadó osztálya előzetesen egyeztet a Vásárlóval a házhozszállítás megrendelésekor. Kiszállítás előre egyeztetett napon történik 8 és 16 óra között bármikor, mivel pontos időpontot az Árukiadó nem tud megadni.

8.9. A szakáruházi kiszállítás maximális súlyhatára 4,5 tonna, a maximális szállítási távolság az adott szakáruháztól közúton számított 50 km. Az ezt meghaladó paraméterekre vonatkozó házhozszállítási megrendelésre a BAUHAUS jogosult egyedi árat meghatározni, vagy a BAUHAUS jogosult visszautasítani.

8.10. A BAUHAUS továbbá jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy szerződött partnere érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok). Ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára - kivételt képeznek ez alól az egyedi vevői megrendeléses és Direkt szállításos termékek - és a szállítási díj visszatérítésre kerül a Vásárló részére, ezen túlmenően a BAUHAUS semmilyen kártérítési felelősséggel a Vásárló felé nem tartozik.

8.11. Ha vis maior bekövetkezése esetén a BAUHAUS úgy dönt, hogy a Szállítási szerződéstől nem áll el vagy azt nem mondja fel, akkor a szállítási és szerelési idő (amennyiben ilyet a kiszállítandó termékekre vonatkozóan vállalt) be nem tartásáért semmilyen felelősség nem terheli, és a szállítási és/vagy szerelési határidők arányosan meghosszabbodnak.

8.12. Amennyiben a szállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg a szállítási díj a Vásárlónak nem jár vissza. Ellenkező esetben, azaz ha a szállítás nem a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg, a szállítási díj visszajár.

8.13. A Vásárló részére a termékek átvételekor a BAUHAUS saját maga vagy szerződött partnere közreműködésével lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére és átvizsgálására. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a Szerződésben foglaltaknak. A BAUHAUS a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. Így a szállítástól számított 72 órán belül csak azokat a sérüléseket és hibákat fogadja el a BAUHAUS szállítási sérülésként vagy hibás teljesítésként, ami egyszerű szemrevételezéssel az átvétel pillanatában nem volt megállapítható.

8.14. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérüléseket jelezni kell a szállítólevélen. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a BAUHAUS díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

8.15. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, akkor a Vásárlót terhelő fizetési kötelezettségének teljesüléséig a BAUHAUS fenntartja bármely, a szerződés tárgyát képző termék tulajdonjogát. A tulajdonjog átszállásáig a terméken harmadik személy részére jog nem alapítható, különösen zálogjoggal nem terhelhető meg. A termék Vásárló általi birtokba vételével egyidejűleg a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a BAUHAUS irányába az általa okozott károk tekintetében. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása alatt álló terméket lefoglalják, vagy harmadik fél a BAUHAUS jogait más módon megsérti, arról a Vásárló a BAUHAUS-t haladéktalanul köteles értesíteni.

8.16. A Vásárló minden harmadik személlyel szemben fennálló azon követelését, amely a részére átadott, de a BAUHAUS tulajdonában álló termék használatából, különösképpen annak továbbértékesítéséből, át- és feldolgozásából és beépítéséből erednek, a BAUHAUS javára átruházza. Az átruházott követelésből befolyó összeget a Vásárló tartozásába a BAUHAUS beszámítja.

 

 1. KÖLCSÖNZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

9.1. Gépek, szerszámok, utánfutók és berendezések (a továbbiakban kölcsönzött eszközök) kölcsönzése kizárólag az alábbi feltételek alapján történhet. A kölcsönző személy ellentétes vagy ettől különböző feltételei nem képezhetik a szerződés részét. Kizárólag olyan gépek kölcsönözhetőek, amelyeket a Vásárló segítség nélkül el tud szállítani.

9.2. Kölcsönzött eszközök: A kölcsönzött eszköz szakszerű és gondos használat céljából kerül átadásra a kölcsönző személynek, aki a szerződésen feltüntetett aláírásával igazolja, hogy a kölcsönözhető gépet használati utasítással együtt rendben, sértetlenül, működőképesen átvette, a gép kezelését számára elmagyarázták, és figyelmét a biztonsági előírásokra felhívták. Az aktuálisan kölcsönözhető gépekről részletes tájékoztatót talál a https://www.bauhaus.hu oldalon.
A kölcsönző személy nem új eszközt igényel, hanem az eszköz abban az állapotában kerül átadásra, amely a kölcsönzés idején fennáll. Fogyó, kopó eszközök, mint például fúrószárak, csiszolóanyagok, stb. nem tartoznak a kölcsönzés tárgykörébe, illetve a kikölcsönzött eszköznek nem képezi részét.           
A kölcsönözhető eszköz átadáskor fennálló szembetűnő hiányosságaival vagy sérüléseivel kapcsolatban, melyek az átvételi jegyzőkönyvben nem szerepelnek, a kölcsönző személy semmilyen jogot nem érvényesíthet. Egyéb hiányosságokat haladéktalanul jelezni kell a kölcsönbe adónak. A kölcsönző személy a kölcsönbe adóval szemben felelősséget vállal a kölcsönbe vett eszközön keletkezett károkért, amelyek a kölcsönzés ideje alatt, a használat során keletkeztek. Továbbá felel harmadik személy által okozott kárért, vagy a kölcsönzött eszköz elvesztéséért (pl. lopás ) a kölcsönzés ideje alatt.           
A kölcsönzött eszköz igénybevétele kaucióhoz kötött, melyet az aktuális kiírásnak megfelelően kell megfizetni a kölcsönzési díjon felül. Erről bővebb tájékoztatás a https://www.bauhaus.hu oldalon.

9.3. Visszaszolgáltatás          
A kölcsönző személy köteles a kölcsönzött eszközt üzemkész állapotban, megtisztítva és adott esetben üzemanyaggal feltöltve, az összes tartozékával, amelyek szintén a kölcsönzés tárgyát képezték, a megadott visszaszolgáltatási időpontban a BAUHAUS szakáruházába visszaszolgáltatni.
Amennyiben a kölcsönzött eszköz nem a fenti állapotban kerül visszaszolgáltatásra, a kölcsönbe adónak jogában áll a hibákat megszüntetni és a kölcsönző személy részére a javítási- és szerelési költségek mellett a javítás és tisztítás idejét is a megállapított kölcsönzési díjhoz hozzászámítani. A javítás és tisztítás költségét a BAUHAUS a kölcsönzési díjszabásában rögzíti. A BAUHAUSNAK jogában áll késedelmes visszaszolgáltatás esetén a kölcsönzési idő lejártát követő jogosulatlan kölcsönzési időtartamra is kölcsönzési díjat felszámítani. Az Eszköz visszaszállítási határidejének túllépése esetén a Bérlő a bérleti díj 20%-át köteles a bérleti díjon felül megfizetni. 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Bérbeadó köteles a késedelem további napjaiért naponta a bérleti díjon felül a bérleti díj 22%-át késedelmi pótlékként felszámítani. Amennyiben a kölcsönző személy 15 nap elteltével sem szolgáltatja vissza a jogosulatlanul használt kölcsönzött eszközt, és a fizetett kölcsönzés vége előtt nem jelezte további kölcsönzési igényét legalább telefonon a BAUHAUS Szerviz Centrum munkatársainak, az rendőrségi feljelentést von maga után.

9.4. A kölcsönző személy kötelezettségei
- a kölcsönzött eszközt szakszerűen és rendezetten, a használati utasítás és az átadott biztonsági szabályok szerint a meghatározott célra használatba venni.
- a kölcsönzött eszközt a túlzott igénybevételtől védeni.
- a kölcsönzött eszközt az engedélyezett üzemanyaggal (víz, olajok, zsírok, üzemanyagok stb.) üzemeltetni.
- elkerülni, hogy a kölcsönzött eszközhöz harmadik, különösen nem beavatott személy illetve gyermekek hozzáférjenek.
- a kölcsönzött eszközt lopással szemben, és az eszköz harmadik személy általi jogosulatlan használatával, valamint időjárási hatásokkal szemben védeni.
- a kölcsönbe adót lopásról, sérülésről vagy harmadik személy általi jogosulatlan használatról haladéktalanul tájékoztatni,
- és a legközelebbi rendőrségen haladéktalanul feljelentést tenni.
A kölcsönző személy nem kezelheti a kölcsönzött eszközt alkoholos befolyásoltság, vagy más kábító, bódító hatású, a cselekvőképességet befolyásoló szerek hatása alatt. A kölcsönző személy a kölcsönzött eszközt nem kölcsönözheti ki harmadik személynek.

9.5. A BAUHAUS kötelezettségei

A kölcsönbe adó felelősséget vállal azon sérülésekért, melyek az ő súlyos gondatlanságából vagy szándékosságából keletkeztek, vagy ha a szerződésben foglaltakat megszegte. Ebben az utóbbi két esetben a kölcsönbe adó felelőssége azon kárra korlátozódik, amely a szerződés megkötésének időpontjában előrelátható volt. A korlátozott felelősség nem vonatkozik a szándékosan, vagy az emberi életben, testi épségben vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre.
A kölcsönbe adó nem vállal felelősséget azon károkért, melyek a kölcsönzött eszköz szakszerűtlen használatából vagy egy harmadik személynek történő jogosulatlan átadásából származnak.

 

 1. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

10.1. Árgarancia

10.1.1. A BAUHAUS a szakáruházaiban megvásárolt termékek árára 12%-os árgaranciát vállal az alábbi feltételekkel. Amennyiben a vásárlástól számított 14 napon belül azonos gyártó minden paraméterében megegyező termékét a Vásárló Magyarországon más áruházban olcsóbban találja meg, mint amilyen áron a BAUHAUS-tól azt megvásárolta, és ezt a Vásárló a BAUHAUS felé hitelt érdemlően igazolja, akkor a termék ára 12%-al kevesebb lesz, mint a másik áruházban adott ár (és a BAUHAUS a különbözetet visszatéríti). Kivételt képeznek azonban a jelen pontban vállalt árgarancia alól az interneten közzétett ajánlatok, az egyedileg nyújtott ajánlatok, a kiárusított vagy időszakos akcióval érintett termékek.

10.1.2. A BAUHAUS a visszatérítést olyan módon teljesíti, ahogy a vásárlásnál a kifizetés történt, azaz készpénzes fizetés esetén készpénzben, bankkártyás fizetés esetén pedig vállalja, hogy legkésőbb 8 munkanapon belül átutalással teljesíti a visszatérítést. Amennyiben a Vásárló ezt kéri, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul, a visszatérítendő összeget levásárolhatja vagy vásárlási utalvány formájában is megkaphatja.

10.2. Növekedési garancia: A BAUHAUS-nál vásárolt szakszerűen ápolt, de annak ellenére nem a fajta jellegnek megfelelően fejlődő fásszárú élő növények esetén, a vásárlástól számított 12 hónapon belül a vásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat ellenében, a növényt kicseréljük vagy annak vételárát visszafizetjük. A garancia csak kültéri, az alábbi növényekre érvényes: fa, cserje, rózsa és bokor. A garancia érvényesítéséhez szükséges a hibás növény, vagy a hibát hitelt érdemlő módon igazoló kép, videofelvétel bemutatása. Arról hogy az adott növény szakszerű ápolása megtörtént-e illetve hogy a növény a fajtájának megfelelően fejlődött-e, kizárólag a BAUHAUS dönt a vásárló által elmondottak illetve igazolt tények alapján. A BAUHAUS ezen döntését a vásárló köteles elfogadni.

10.3. Árucsere garancia: A BAUHAUS szakáruházakban vásárolt terméket a vásárlást követő 4 héten belül problémamentesen kicseréljük amennyiben a sértetlen terméket eredeti és sértetlen csomagolásban a számviteli bizonylattal együtt a BAUHAUS szakáruházba a vásárló visszaviszi. Ebben az esetben BAUHAUS ajándékkártya kerül kiállításra a termék vételárának értékében, vagy visszatérítjük a termék vételárát készpénzben. Kivételt képeznek az árucsere garancia alól az egyedi vevőrendeléssel megvásárolt termékek.

10.4. Ingyenes méretre vágás: A lapszabászaton a Vásárlóknak írásban a megrendelési nyomtatványon meg kell jelölni a kívánt terméket, centiméterben kell megadni a méretet, továbbá nyilatkoznia kell, hogy térítés ellenében igénybe kívánja-e venni a házhozszállítást. Az ingyenes méretre vágási szolgáltatást csakis a szakáruházban vásárolt bútorlapok, munkalapok, farost lemezek és a szakáruházban megjelölt készleten lévő termékek esetében van mód igénybe venni. További elvégezhető szolgáltatásainkról érdeklődjön a Faosztályunk lapszabászatánál. Egyedi díjszabás alapján módunkban áll hozott terméket átalakítani. A megrendelési űrlap aláírásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy egyedi vevőrendelés alá esik a megrendelt termék (így például árucsere garancia nem lesz alkalmazandó). A kapott kiírójeggyel a Vásárló kiegyenlíti a megrendelés összértékét, melyről szóló fizetési bizonylatot a lapszabászaton be kell mutatni/ leadni. A BAUHAUS csakis a pénzügyi rendezést követően kezdi el a megrendelt termék elkészítését. A lapszabászaton megrendelt terméket a megrendeléskor egyeztetett időpontban lehet átvenni. Az elkészült terméket átvételkor mennyiségi és minőségi szempontból szükséges ellenőrizni, mert utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni, valamint a leszabott anyagot nem áll módunkban visszavenni. A nálunk vásárolt gránit illetve a mészkő ablakkönyöklők, párkányok hosszát egy vágásig szintén ingyenesen méretre vágjuk, a jelen pontban említett feltételekkel.

10.6. Gravírozás: A gravírozógépünk a Szakáruházban kapható normál méretű névtáblák illetve kisebb méretű ajándéktárgyak gravírozására szolgál. A gravírozási szolgáltatás csakis a szakáruházban vásárolható alapanyagokra lehetséges, nem áll módunkban hozott alapanyagot felhasználni. A szolgáltatás megrendelésével és a látványterv jóváhagyásakor a Vásárló elfogadja, hogy egyedi vevőrendelés alá esik a megrendelt termék. A kapott kiírójeggyel a Vásárló kiegyenlíti a megrendelés összértékét, melyről szóló fizetési bizonylatot a gravírozási pultnál be kell mutatni/ leadni. A BAUHAUS csakis a pénzügyi rendezést követően kezdi el a rendelés elkészítését. Az elkészült terméket átvételkor mennyiségi és minőségi szempontból szükséges ellenőrizni, mert utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni, valamint az elkészített terméket nem áll módunkban visszavenni.

10.7. Festékkeverés: diszperziós festék, homlokzatfesték, vakolat, lazúr és zománc festékeket keverünk minden termékcsoporthoz, különböző bázisokkal. A festékkeverési szolgáltatás csakis a Szakáruházban vásárolható alapanyagokkal lehetséges, nem áll módunkban hozott alapanyagot felhasználni. A Vásárló által kiválasztott színtől függ, hogy az eladó melyik bázisba keveri bele a szín pigmenteket. Ezt az eladó úgy tudja megállapítani, hogy a Vásárló által kiválasztott szín kódját beüti a színkeverő gépbe és a színkeverő gépben előre programozott információk alapján megadja a receptúrát. A receptúra tartalmazza, hogy milyen színpasztából, mennyi kell, melyik bázisba. Az eladó az adott színpasztákat, illetve bázist beteszi a színkeverő gépbe és a gép ezután automatikusan, a receptúra alapján bekeveri a kívánt színt. Ezután át kell tenni az eddig bekevert színt a rázógépbe és ott történik a színpigmentek összekeverése a bázissal. Ezután készül el a végleges színes festék.
A Vásárló a szolgáltatás megrendelésével elfogadja, hogy egyedi vevőrendelés alá esik a megrendelt termék. A kapott kiírójeggyel a Vásárló kiegyenlíti a megrendelés összértékét, melyről szóló fizetési bizonylatot a festékosztályon a színkeverő pultnál be kell mutatni/ leadni. A BAUHAUS csakis a pénzügyi rendezést követően kezdi el a rendelés elkészítését. Az elkészült terméket átvételkor mennyiségi és minőségi szempontból szükséges ellenőrizni, mert utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni, valamint az elkészített festéket nem áll módunkban visszavenni.

 

 1. SZAVATOSSÁG

11.1. Kellékszavatosság

11.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a BAUHAUS-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A BAUHAUS mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

11.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek oka a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban

 • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a BAUHAUSNAK a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
  • ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja.

11.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a BAUHAUS adott okot.

11.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a BAUHAUS-szal.

11.1.7. A Vásárló közvetlenül a BAUHAUS-szal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a BAUHAUS csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a BAUHAUS ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11.1.10. A szavatossági jogát a termék tulajdonosa a szavatossági idő végéig a fent felsorolt BAUHAUS Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül érvényesítheti.

11.1.11. Digitális elemet tartalmazó áru és digitális tartalom / szolgáltatás esetén alkalmazandó speciális szavatossági szabályok:

 • Digitális elemet tartalmazó áru és digitális tartalom / szolgáltatás Fogyasztók részére történő értékesítésére a 373/2021. Korm. rendelet kiegészítő szavatossági és egyéb szabályokat tartalmaz.
 • A Fogyasztók az 1.3-as pontban foglalt arányos díjleszállítás, valamint a szolgáltatási szerződés megszüntetése iránti szavatossági igényeket a 373/2021. Korm. rendeletben foglalt speciális, fogyasztókra nézve kedvezőbb feltételekkel érvényesíthetik.
 • Áruk digitális elemei esetén, amennyiben a digitális elemet 2 éves időtartamon túl folyamatosan szolgáltatják, valamint folyamatos digitális szolgáltatások tekintetében az - 1.2-es pontban foglalt - elévülési idő határozatlan idejű.
 • Az 1.8-as pontban foglalt vélelem ideje folyamatos teljesítésű digitális szolgáltatás (digitális elemet tartalmazó áru esetén, folyamatos teljesítésű digitális elem) esetén – eltérő jogszabályi kikötés hiányában – a szolgáltatás időtartama. A jogszabály kimentési lehetőségeket biztosít a BAUHAUS részére.
 • A digitális elemet tartalmazó áruk és digitális tartalom / szolgáltatás esetén a termék / szolgáltatás előállítója által a termékkel / szolgáltatással együtt átadott feltételek irányadóak a termék / szolgáltatás frissítései, integrációs instrukciói és egyéb más tulajdonságai tekintetében. Kérjük, hogy ezeket a feltételeket figyelmesen olvassák el a termékekkel / szolgáltatásokkal összefüggésben érvényesített szavatossági igényekkel kapcsolatban.

11.2. Termékszavatosság

11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (BAUHAUS) szemben gyakorolhatja.

11.2.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

11.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (BAUHAUS) szemben érvényesítheti.

11.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

11.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, forgalmazóval közölni. Termékszavatossági igényét a termék tulajdonosa a fent felsorolt BAUHAUS Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül érvényesítheti.

11.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

11.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (BAUHAUS) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (BAUHAUS) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. JÓTÁLLÁS

12.1. Kötelező jótállás

12.1.1. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termékekre, termék kategóriákra. A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 -

3 év

 

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A BAUHAUS által értékesített termékek üzembehelyezését a BAUHAUS néhány kivételtől eltekintve nem végzi. Abban a kivételes esetben, ha a BAUHAUS, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

12.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét, választása szerint a BAUHAUS szakáruházak egyikében, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a BAUHAUS, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

12.1.3. A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

12.1.4. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a BAUHAUS a Fogyasztókat tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

12.1.5. Sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál a BAUHAUS megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk➜

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.➜

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk➜

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk BAUHAUS költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy a BAUHAUS köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.➜

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva a 30 napon belül nem kerül sor a javításra➜

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.➜

 

FONTOS: A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

12.1.6. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a BAUHAUS-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.1.7. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a BAUHAUS-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a BAUHAUS adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

12.1.8. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik BAUHAUS szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagkent nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről valamint a szállításról a BAUHAUS gondoskodik.

12.1.9. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a BAUHAUS köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.1.10. A jótállás feltételeit a jótállási jegy is tartalmazza.

12.1.11. BAUHAUS önkéntes és egyéb gyártói Jótállások

12.1.12. Az egyes termékre vonatkozó BAUHAUS önkéntes jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján vagy a jótállási jegyen jelöljük. A szerződéses jótállások időtartama – eltérő kikötés hiányában – jogvesztő; Javítás és csere esetén a jótállási idő nem indul újra, illetve nem hosszabbodik meg.

12.1.13. A szerződéses jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a termék rendeltetésszerű elhasználódásából keletkező hibákra.

12.1.14. A BAUHAUS önként nyújtott jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a berendezés akkuegységeire, töltőire, és az egyéb, vele együtt szállított tartozékokra, továbbá a BAUHAUS ezen szerződéses jótállás keretében nem köteles a rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek üzemelés helyszínén történő javítására, valamint a le- és felszerelésre, illetve az oda-vissza szállítására.

12.2.4. A BAUHAUS a termékkel együtt átadott jótállási jegyen feltüntetett önkéntes (szerződéses) jótállásokat biztosítja. A termékekre azok gyártója további kiegészítő jótállást nyújthat, amely termékkel együtt kerül átadásra, kivéve ha a BAUHAUS jótállási jegy eltérő tájékoztatás tartalmaz.

12.3. Jótállásra vonatkozó közös szabályok

12.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó BAUHAUS önkéntes jótállás időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre, ill. a BAUHAUS jótállási jegyen kerül rögzítésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt BAUHAUS önkéntes jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza. A gyártói jótállások tekintetében a termékkel együtt átadott feltételek nyújtanak tájékoztatást.

12.3.2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a BAUHAUS vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A BAUHAUS a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

12.3.3. A BAUHAUS jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

 • szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a BAUHAUS vagy megbízottja végzett),
 • túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,
 • a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,
 • valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
 • ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás, stb.).
 • a termékre került pára és víz felületi eltávolításának hiányából, illetve az emiatt bekövetkezett felázásból, felületi elváltozásból (stb.) következett be.

12.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményeként történő elhasználódásra (pl. csapágy, szénkefe, fűnyírókés, fűrészlánc, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

12.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a fent felsorolt BAUHAUS Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

12.3.6. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

12.4. Szavatossági és jótállási jogokra vonatkozó közös szabályok

12.4.1. Ha a hibás termék elszállításáról a BAUHAUS gondoskodik, a Vásárlót a hibás termék elszállításával kapcsolatban együttműködési kötelezettség terheli. A hibás terméket elszállításra alkalmas módon köteles összecsomagolni, és a BAUHAUS ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett napon és időpontban köteles lehetővé tenni a termék elszállítását. A termékhez a Futárszolgálat részére köteles szabad hozzáférést biztosítani, az ingatlanra, amennyiben szükséges, a behajtást biztosítani.

12.4.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibás termék elszállítása neki felróható okból sikertelen, a BAUHAUS jogosult a termék sikertelen elszállításának költségét a Vásárlónak felszámítani.

12.4.3. Kétszeri, a Vásárlónak felróható sikertelen elszállítási kísérletet követően a szavatossági vagy jótállási jog érvényesítéséhez a hibás termék BAUHAUS által megjelölt helyszínre történő eljuttatásának kötelezettsége a Vásárlót terheli.

12.4.4. A kijavított/új termék visszaszállítására jelen ÁSZF 8. pontjában foglalt általános rendelkezések megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a Vásárlónak felróható sikertelen szállítás esetét kivéve a szállításért nem kell külön díjat fizetni. Amennyiben a termék visszaszállítása a Vásárló érdekkörében felmerülő bármilyen okból meghiúsul, úgy a BAUHAUS a terméket a Vásárló költségére és veszélyére tárolja tovább. Vevő tudomásul veszi, hogy BAUHAUS a termék tárolását – a meghiúsult visszaszállítástól számított – 3 hónap eltelte után nem tudja vállalni és ilyen esetben a BAUHAUS a termék tárolását megszünteti, a terméket értékesíti, vagy más módon kezeli.

12.4.5. Abban az esetben, ha a BAHAUS a Vásárló vonatkozó igényét méltányossági, ügyfél-elégedettségi okokból – anélkül, hogy arra jogszabály alapján köteles volna – elfogadja, úgy a Vásárló minden esetben köteles a termék BAUHAUS által megállapított értékcsökkenésének az összegét megfizetni.

 

 1. „FÜRDŐK VILÁGA” KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

13.1. A jelen pontban és a 14.3-as pontban foglalt kiegészítő szabályok a BAUHAUS „Fürdők Világa” osztályán kivitelezési, szerelési munkák megrendelésének esetében alkalmazandók.

13.2. A „Fürdők Világa” osztályon a BAUHAUS-nál vásárolt termékekkel kapcsolatosan rendelhető meg a jelen pont szerinti kivitelezési, szerelési szolgáltatás.

13.3. A „Fürdők Világa” osztályon kivitelezési, szerelési szolgáltatás megrendelésére a BAUHAUS „Kivitelezési szerződés” alkalmazásával kerülhet sor. Az aláírt Kivitelezési Szerződésben meghatározott munkák módosítására, illetve pótmunkák megrendelésére csak a Vásárló kifejezett írásbeli kérése esetén van lehetőség, melyet a BAUHAUS-nak írásban el kell fogadnia.

13.3.1. Egyedi vevőrendelésre vonatkozó speciális szabályok

 1. a) Amennyiben a Vásárló által kiválasztott termék az adott szakáruházban nincs készleten, a BAUHAUS vállalhatja, hogy Vásárló kérésére a terméket megrendeli, és a beérkezéséről a Vásárlót az általa megadott elérhetőségen értesíti. A Vásárló az Egyedi vevőrendelés iránti igényét a BAUHAUS szakáruházban, az adott termék osztályán jelezheti. A BAUHAUS rögzíti, hogy a jelen pontban rögzített Egyedi vevőrendelés lehetőségét nem tudja minden termék esetében biztosítani, így erről a lehetőségről minden esetben a BAUHAUS szakáruházban az adott termék osztályának szakeladójánál lehet érdeklődni.
 2. b) A BAUHAUS rögzíti, hogy Egyedi vevőrendelés csak akkor kérhető, ha a Vásárló előleg címen, a BAUHAUS által meghatározott előleg összegét, az Egyedi vevőrendeléskor kifizeti. A BAUHAUS a termék megrendeléséről csak a vételár vagy az előleg helyszíni befizetése vagy a BAUHAUS számlájára történő jóváírását követő munkanapon intézkedik. Az előleg összege a vételárba beszámít. Előlegfizetés esetén a fennmaradó vételárat legkésőbb az elvitel időpontjában kell megfizetni. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult legfeljebb az előleg értékének megfelelő kötbért érvényesíteni, és az előleg összegét ezen a jogcímen megtartani.
 3. c) Egyedi vevőrendelés esetén a terméket a vásárló a szakáruházban személyesen átveheti vagy kérheti annak házhoz szállítását. A szállítás költségei a Vásárlót terhelik. Előrendelt termékek házhoz szállítása ugyanakkor csak abban az esetben kérhető, ha az Egyedi vevőrendeléssel egyidejűleg a Vásárló kifizeti a termék(ek) teljes árát és a szállítás költségét. Amennyiben a megrendelt áru elszállítása a Vásárló saját szállítóeszközével történik, az árukiadás után a termék épségéért a Vásárlót terheli a felelősség.
 4. d) Az Egyedi vevőrendeléssel érintett termékek esetén az előleg befizetése vagy a vételár megfizetése után a rendelésben rögzített termékek jellemzőit (pl. méret, szín stb.), mennyiségét nem lehet módosítani. Ezért, ha a vételár vagy az előleg megfizetését követően a Vásárló módosítani kívánja az egyedileg rendelt áru jellemzőit, úgy azt a BAUHAUS új megrendelésként kezeli, és a korábban megfizetett vételár 50%-át vagy a kapott előleget pedig nem áll módjában visszatéríteni. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult a rendelés összegének megfelelő kötbért érvényesíteni, és befizetett összeget ezen a jogcímen megtartani.
 5. e) Amennyiben a Vásárló a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti ki, a BAUHAUS jogosult a követelés esedékessé válásától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot felszámolni. Legkésőbb az igazolt kiértesítéstől számított két héten belül válik esedékessé a teljes vételár megfizetése.
 6. f) Amennyiben az érintett termék(ek) raktározására van szükség, a Vásárló erre irányuló kérésére, a raktározásról 30 napot nem meghaladó ideig a BAUHAUS gondoskodik díjmentesen. 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a BAUHAUS jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A BAUHAUS a termékek esetén 80 x 120 x 160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 1000 Ft/nap. A raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap.

Kivitelezési szolgáltatások

 1. a) A Vásárló a Kivitelezési Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megvásárolni és vagy egyedi vevőrendeléssel megrendelni a kivitelezéshez, szereléshez felhasználandó termékeket. E termékek megvásárlására a jelen pontban rögzített, speciális szabályok vonatkoznak, egyebekben pedig az ÁSZF általános rendelkezései alkalmazandóak.
 2. b) A „Fürdők Világa” osztályon kivitelezési, szerelési szolgáltatás megrendelésére a BAUHAUS Kivitelezési Szerződés mintájának alkalmazásával kerülhet sor. Az aláírt Kivitelezési Szerződésben meghatározott munkák módosítására, illetve pótmunkák megrendelésére csak a Vásárló kifejezett írásbeli kérése esetén van lehetőség, amelyet a BAUHAUS-nak írásban el kell elfogadnia. Az előleget és vállalkozói díjat minden esetben a BAUHAUS-nak köteles megfizetni. A kivitelezést végző vagy más harmadik személy ennek átvételére nem jogosult.
 3. c) A Vásárló a Kivitelezési Szerződéssel érintett termékek teljes vételárát köteles a Kivitelezési Szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni, kivéve az egyedi megrendeléssel érintett termékeket (azaz a készleten nem található termékek), amelyek esetében a Vásárló a Kivitelezési Szerződés megkötésekor a BAUHAUS által meghatározott előleg összegét köteles megfizetni, amely a vételárba beszámításra kerül. Ilyen esetben a fennmaradó vételárat a termék átvétele, illetve a házhoz szállítás megkezdése előtt kell megfizetnie. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult az előleg terhére legfeljebb az előleg értékének megfelelő kötbért érvényesíteni.
 4. d) Amennyiben a Vásárló házhoz szállítást is kér, ennek díját a termék vételárának megfizetésével egy időben (még a szállítást megkezdését megelőzően) meg kell fizetnie. Amennyiben a megrendelt áru elszállítása a Vásárló saját szállítóeszközével történik, az árukiadás után a termék épségéért a Vásárlót terheli felelősség.
 5. e) Amennyiben szakmailag nem megfelelő minőségű, mennyiségű vagy rendszerben együttesen nem használható anyagok állnak csak rendelkezésre, a BAUHAUS megtagadhatja a kivitelezés megkezdését, illetve folytatását.A kivitelezés vagy szerelés megrendelésekor a Vásárló a Kivitelezési Szerződésben meghatározott vállalkozói díj BAUHAU által meghatározott előleg összegét köteles megfizetni, amely a vállalkozói díjba beszámításra kerül. A fennmaradó díjat a megrendelt kivitelezés vagy szerelés teljesítését követően a BAUHAUS műszaki átvételétől számított hét (7) napon belül kell megtéríteni a kivitelezési szerződés helyének megfelelő áruházban. Szerelési szolgáltatások esetén a szerződéses végösszeg tartalmazza a házhoz szállítás díját is.
 6. f) Amennyiben a Vásárló a Kivitelezési Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat az esedékességkor nem fizeti meg, a BAUHAUS jogosult a követelés esedékessé válásától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot felszámítani. A BAUHAUS a kivitelezési munkát csak akkor köteles elkezdeni, ha a Kivitelezési Szerződéssel érintett termékek teljes vételára (szállítási díjjal együtt, ha alkalmazandó) megfizetésre került.
 7. g) A szerelési/kivitelezési munkák végzésének a helyszíne a Vásárló címe, amennyiben ettől eltérő megállapodás nem jött létre. A Vásárló köteles a munkálatok megkezdése előtt a saját költségére minden szükséges hatósági engedélyt beszerezni. A BAUHAUS ezek meglétét nem vizsgálja, hiányukból eredő károkért a felelősség a Vásárlót terheli. A szerelési szolgáltatásokhoz az áramot és a vizet a Vásárló saját költségére biztosítja, valamint egyéb megállapodás hiányában gondoskodik az esetlegesen keletkező törmelék szakszerű elszállításáról.
 8. h) A kötelező jótállás 3 év a 181/2003 (XI.5.) Kormányrendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott épületszerkezetek, helyiségek és épületrészek esetében, 5 év a 3. mellékletben felsorolt épületrészek és termékek vonatkozásában, valamint 10 év a 4. mellékletben felsorolt épületrészek és termékek vonatkozásában. Ezenkívül a BAUHAUS minden egyéb kivitelezési munkára mindösszesen 3 év jótállást ad mind új építésű, mind használt lakások esetében (és a 249/2004-es korányrendelet hatálya alá tartozó javítási/karbantartási munkálatokra is, melyeknél nem csak a jogszabályban előírt hat hónap kötelező jótállást biztosítja, hanem 3 évet).
 9. i) A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a lakás vagy építmény tulajdonba adásáig a Vásárló (a továbbiakban együtt: Jogosult) érvényesítheti a BAUHAUS-szal szemben, a Kivitelezési Szerződés mellékletét képező, a BAUHAUS részéről a Vásárlónak a szerződés teljesítésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidejűleg, az Átvételi Jegyzőkönyv Vásárló általi aláírásakor) kitöltve átadott jótállási jeggyel. A Jogosult a jótállás alapján a BAUHAUS-tól az elvégzett munka kijavítását követelheti. A BAUHAUS saját döntése alapján a munka újbóli elvégzését teljesítheti. Az esetleg szükséges munkálatokat úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza. A jótállási idő nem kezdődik újból sem javítás sem a teljes munka újbóli elvégzése esetén. Amennyiben a Jogosult jótállási igényt jelent be, a BAUHAUS 15 napon belül köteles a hibát megvizsgálni vagy megvizsgáltatni, és a Jogosult igényéről nyilatkozni. Az esetleg szükséges javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza.

A kivitelezéssel, szereléssel érintett termékek adásvételére vonatkozó speciális szabályok

 1. a) A Vásárló a Kivitelezési Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megvásárolni a kivitelezéshez, szereléshez felhasznált termékeket. E termékek megvásárlására a jelen pontban rögzített speciális szabályok vonatkoznak, egyebekben pedig a Kivitelezési Szerződés rendelkezései alkalmazandóak.
 2. b) Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS termékvisszavásárlási „garancia” (szolgáltatás) az egyedi vevőrendelésekre nem vonatkozik.
 3. c) A Vásárló a Kivitelezési Szerződéssel érintett termékek teljes vételárát köteles a Kivitelezési Szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni, kivéve az egyedi megrendeléssel érintett termékeket (azaz raktáron/ készleten nem található termékek), ahol a Vásárló a Kivitelezési Szerződés megkötésekor a BAUHAUS által meghatározott előleg összegét köteles megfizetni, amely a vételárba beszámításra kerül. Ilyen esetben a fennmaradó vételárat a termék átvétele, illetve a házhoz szállítás megkezdése előtt kell megfizetnie. Amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult az előleg terhére legfeljebb az előleg értékének megfelelő kötbért érvényesíteni. Amennyiben a Vásárló házhoz szállítást is kér, ennek díját a termék vételárának megfizetésével egy időben (még a szállítást megkezdését megelőzően) meg kell fizetnie. Amennyiben a megrendelt áru elszállítása a Vásárló saját szállítóeszközével történik, az árukiadás után a termék épségéért a Vásárlót terheli felelősség.
 4. d) Kivitelezés vagy szerelés megrendelése esetén a Vásárló köteles az ennek ellenértékét képző vállalkozói díjat is megfizetni. A vásárló a Kivitelezési Szerződés szerinti előleget és vállalkozói díjat minden esetben a BAUHAUS- nak köteles megfizetni. A kivitelezést végző vagy más harmadik személy ennek átvételére nem jogosult.
 5. e) A kivitelezés vagy szerelés megrendelésekor a Vásárló a Kivitelezési Szerződésben meghatározott vállalkozói BAUHAUS által meghatározott előleg összegét köteles megfizetni, amely a vállalkozói díjba beszámításra kerül. A fennmaradó díjat a megrendelt kivitelezés vagy szerelés teljesítését követő hét (7) napon belül kell megtéríteni a kivitelezési szerződés helyének megfelelő áruházban. Szerelési szolgáltatások esetén a szerződéses végösszege tartalmazza a házhoz szállítás díját is.
 6. f) Amennyiben a Vásárló a Kivitelezési Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat az esedékességkor nem fizeti meg, a BAUHAUS jogosult a követelés esedékessé válásától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot felszámítani. a BAUHAUS a kivitelezési munkát csak akkor köteles elkezdeni, ha a Kivitelezési Szerződéssel érintett termékek teljes vételára (szállítási díjjal együtt, ha alkalmazandó) megfizetésre került.
 7. g) Amennyiben a Kivitelezési Szerződés teljesítése alatt az érintett termék(ek) raktározására van szükség, a Vásárló erre irányuló kérésére a raktározásról 30 napot nem meghaladó ideig a BAUHAUS gondoskodik díjmentesen. 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a BAUHAUS jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. a BAUHAUS a termékek esetén 80 x 120 x 160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 100 Ft/nap. a raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap.
 8. h) A szerelési/kivitelezési munkák végzésének helyszíne a Vásárló címe, amennyiben ettől eltérő megállapodás nem jött létre. A Vásárló köteles a munkálatok megkezdése előtt, a saját költségére, minden szükséges hatósági engedélyt beszerezni. A BAUHAUS ezek meglétét nem vizsgálja, hiányukból eredő károkért a felelősség a Vásárlót terheli. A szerelési szolgáltatásokhoz az áramot és a vizet a Vásárló saját költségére biztosítja, valamint egyéb megállapodás hiányában gondoskodik az esetlegesen keletkező törmelék szakszerű elszállításáról.
 9. i) A BAUHAUS minden általa végzett kivitelezési munkára 3 év jótállást vállal, 181/2003. Korm. rendelet előírásai szerint alkalmazandó jótállás mellett (és a 249/2004-es korányrendelet hatálya alá tartozó javítási/karbantartási munkálatokra is). A Vásárló a munka átvételét csak a jelentős, a rendeltetésszerű használatot alapvetően megakadályozó hibák, hiányosságok esetén utasíthatja vissza. A jótállási jogokat a lakás (lakóépület) vagy építmény tulajdonosa, a lakás vagy építmény tulajdonba adásáig a Vásárló (a továbbiakban együtt: Jogosult) érvényesítheti a BAUHAUS-szal szemben, a Kivitelezési Szerződés mellékletét képező, a BAUHAUS részéről a Vásárlónak a szerződés teljesítésekor (a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidejűleg, az Átvételi Jegyzőkönyv Vásárló általi aláírásakor) kitöltve átadott jótállási jeggyel.

 

 1. KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (KIVÉTEL A „FÜRDŐK VILÁGA”)

14.1. A BAUHAUS a fenti pontban említett szolgáltatásokon felül, a következő szolgáltatások esetében vállal kivitelezési tevékenységet:

 • Festés, mázolás
 • Burkolás
 • Laminált padló fektetés
 • Ablak, ajtó beépítése
 • Tetőfedés
 • Belső építészet
 • Klímaszerelés
 • Villamossági munkák
 • Vízvezeték szerelése
 • Homlokzat szigetelése
 • Faház, kocsibeálló összeállítása

14.2. A taxatíve felsorolt kivitelezési szolgáltatásokra az előző pontban felsorolt speciális eljárási szabályok megfelelően irányadóak.

14.3. Kivitelezési szolgáltatások megrendelésére, bruttó 350.000,- Ft értékhatárig, elektronikus úton is sor kerülhet, amennyiben a vásárló részére a BAUHAUS az elektronikus szerződéskötés lehetőségét felajánlja. Az elektronikus szerződéskötés esetén az alábbi szabályok irányadóak, amelyeket a Vásárló az elektronikus szerződéskötés választásával együtt köteles elfogadni:

-      Kivitelezési szerződés elektronikus megrendelése esetén a BAUHAUS Webshop Általános Szerződési Feltételei is irányadóak, az alábbi pontokban foglalt eltérésekkel;

-      A Vásárlók a kivitelezési szolgáltatás tekintetében ajánlatot kizárólag a BAUHAUS szakáruházakban kérhetnek, tehát a BAUHAUS Webshopon kivitelezési szolgáltatásra ajánlatot kérni nem lehet;

-      A Vásárló az ajánlat kérésével együtt hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlat kérésére megadott e-mail címére a BAUHAUS a kivitelezési ajánlatot megküldje és a szerződés teljesítése érdekében az ajánlat megadásához szükséges személyes adatait kezelje;

-      A Vásárló az ajánlat beérkezését követő 5 napon belül köteles e-mail útján a BAUHAUS részére az ajánlat elfogadását megerősíteni és amennyiben ez kikötésre kerül a BAUHAUS által meghatározott előleget a BAUHAUS számlaszámára átutalni/ BAUHAUS szakáruházban pénztárnál befizetni. Amennyiben 5 napon belül az ajánlat elfogadására és az előleg megfizetésére nem kerül sor, úgy a BAUHAUS ajánlata a továbbiakban nem rendelkezik kötő erővel;

-      Az ajánlat leadásával együtt a Vásárló nyilatkozik arról, hogy szolgáltatás nyújtására irányuló kivitelezés maradéktalanul teljesítésével a Vásárló az elállási jogát elveszíti.

 

 1. FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

15.1. Panaszügyintézés

15.1.1. A Vásárló a BAUHAUS tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő. A panasz előterjesztésére, kezelésére vonatkozó szabályokat a Panaszkezelési szabályzat állapítja meg.

15.2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

15.2.1. Fogyasztói jogvita (azaz Fogyasztó és vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint ilyen szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával és a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

15.2.2. Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

15.2.3. A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.

15.3. Békéltető testületek

15.3.1. A fentieken túl Fogyasztói Jogvita esetén a Vásárlónak lehetősége van a Bauhaus vagy a saját lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni. A Bauhaus a békéltető testületi eljárást igénybe veszi, abban együttműködési kötelezettség terheli:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-1524

Fax: +36 72 507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: http://www.baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefon: +36 76 501 525, +36 70 702 8403

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: +36 (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: +36 (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

Honlap: http://www.bmkik.hu/

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: +36 (46) 501-091, 501-870

Fax száma: +36 (46) 501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 (1) 488-2131

Fax száma: +36 (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: http://bekeltet.hu/

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: +36 (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: +36 (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: +36 (22) 510-310 vagy 510-323

Fax száma: +36 (22) 510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: +36 (96) 520-217

Fax száma: +36 (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesgyor.hu/

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: +36 (52) 500-710 vagy 500-745

Fax száma: +36 (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Postacíme: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: +36 (36) 416-660/105 mellék - Hétfő, szerda, péntek 09.00 - 12.00 óráig

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: +36 (56) 510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)

Mobil: +36 20/373 2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: +36 (34) 513-010 - 36-os mellék

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: +36 (32) 520-860

Fax száma: +36 (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-nograd.hu/

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon és fax: +36 (1)- 269-0703 vagy 784-3076 vagy 784-3149

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Honlap: http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/index.php/elerhetoseg/

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: https://www.bekelteteszala.hu/

 

A Békéltető testülete elérhetőségei mindenkor megismerhetők az alábbi honlapról:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/infokommunikacioert-es-fogyasztovedelemert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/bekelteto-testuletek-elerhetosegei

 

15.4 Bírósághoz fordulás lehetősége

15.4.1 A Vásárló Fogyasztói Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a BAUHAUS Adatkezelési tájékoztatója. Amennyiben a Szerződés vagy a Kivitelezési Szerződés megkötése során a BAUHAUS részére a Vásárló személyes adatait rendelkezésre bocsátja, ezen adatok kezelése a BAUHAUS Adatkezelési tájékoztató szerint történik. Az Adatkezelési tájékoztató megismerhető a BAUHAUS szakáruházak ügyfélszolgálatán, illetve az alábbi internetes oldalon: https://www.bauhaus.hu/informaciok/adatvedelmi-nyilatkozat A Vásárló a Szerződés és a Kivitelezési Szerződés megkötésével tudomásul veszi hogy a BAUHAUS a megadott személyes adatait, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja alapján a Szerződés és a Kivitelezési Szerződés teljesítésével összefüggésben kezeli.

 

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A BAUHAUS-t a Vásárló felé kizárólag a jelen ÁSZF szerint kifejezetten nevesített esetekben, illetve olyan esetekben terheli kártérítési felelősség, melyekért a felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabály tiltja (így különösen szándékosan okozott kár; az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás; valamint a termékfelelősség körébe tartozó kár esetén). A BAUHAUS-t nem terheli kártérítési felelősség, amennyiben arra a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt keletkezne igény.

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

18.1.  A BAUHAUS jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2022.június 27.

Jelen ÁSZF elérhető a BAUHAUS szakáruházakban és letölthető a [www.bauhaus.hu] weboldalról.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

19.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet,

-a 249/2004 (VIII.27.) Kormányrendelet az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

19.2. A BAUHAUS a Vásárló figyelmét külön is felhívja a jelen ÁSZF 4.4; 5.2; 5.4; 6; 8.3, 8.9-8.16; 12.2; 12.4; 13; 15. és 17. pontjaira, mint a szokásostól eltérő szerződési rendelkezésekre.