WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK KERESKEDELMI BT.


Hatályos: 2022.03.08-tól

1. INFORMÁCIÓ

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (a továbbiakban: BAUHAUS) a www.bauhaus.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) történő, Webáruházi vásárlásokra érvényesek és a Webáruházban elérhető és megvásárolható összes termékére irányadóak.

Szakáruházi vásárlás: Amennyiben a termékeket a vásárló a BAUHAUS szakáruházakban és nem a Webáruházon keresztül vásárolja meg, úgy arra a BAUHAUS Szakáruházban Történő Vásárlásra és Szolgáltatások Megrendelésére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók, amelyek elérhetőek itt:  ÁSZF,  Jogi nyilatkozatAdatkezelési tájékoztató.

Webáruház működése: A BAUHAUS minden elvárható és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a Webáruház elérhető funkcióit és szolgáltatásait a jelen ÁSZF-ben, vagy a honlapon a Tisztelt Vásárlók részére bemutassa. Fenntartjuk ugyanakkor a jogot, hogy bizonyos funkciók és szolgáltatások elérhetőségét időről-időre a honlapon szüneteltessük. Elképzelhető továbbá, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók az jelen ÁSZF-ben foglalt rendeltetési cél szerint, de eltérő módon működnek a honlapon, amely esetben kérjük, hogy a honlapon lévő tájékoztatásokat szíveskedjenek figyelembe venni.

 

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.bauhaus.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

 

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a BAUHAUS nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

 

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

2. A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

 

A Szerződést a Vásárló a BAUHAUS-szal köti meg, amelynek adatai a következők:
Név: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-06-061956,
Adószám: 22516716-2-44
Számlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000024-95170028
Telefonszám: +36-27/886-160


WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36-27/886-198
Munkanapokon (hétfő–péntek): 7:30–21:00
Szombat: 8:00–21:00
Vasárnap: 8:00–18:00
E-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu
Postacím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „BAUHAUS Webáruház”

A BAUHAUS hivatalos szakáruházainak (a továbbiakban: Szakáruház) adatai a következők:

 

 

 

Cím:

Telefon/fax

BAUHAUS Dunakeszi Szakáruház

2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

BAUHAUS Szigetszentmiklós Szakáruház

2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

BAUHAUS Maglód Szakáruház

2234 Maglód, Esterházy János utca 7.

Tel.: +36-80-18-18-18

Fax.: +36-27-886-301

 

3. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bauhaus.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik. A Webáruházon keresztül csak Magyarország területén szállítandó megrendelés adható le.

 

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

3.3. Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére, valamint olyan gazdasági társaságok ,egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek részére történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg. A BAUHAUS ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan Szerződéses ajánlatot (azaz olyan megrendelést), amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A BAUHAUS fenntartja magának a jogot, hogy ilyen okból a megrendelés elfogadását követően is elálljon a Szerződéstől.

 

3.4. A BAUHAUS nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

 

3.5. A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni.

 

3.6. A BAUHAUS Vásárlói kártya és a 12%-os legjobb ár garancia (amelyről részletesebb információ itt érhető el) nem vehető igénybe a Webáruházban történő vásárlás során, ezek kizárólag valamelyik BAUHAUS Szakáruházunkban személyesen történő vásárláskor használhatóak, illetve érvényesíthetőek.

 

3.7. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

3.8. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás lehetséges módjairól a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a webáruházban a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. A Vásárló kérheti, hogy a termékre vonatkozó használati útmutatót, amennyiben rendelkezésre áll, elektronikus úton a megrendelés előtt is küldjük meg, amennyiben e kérését a Webáruház Ügyfélszolgálatának 2. pontban rögzített valamely elérhetőségén a Vásárló jelzi.

 

3.9. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház Ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

 

3.10. A BAUHAUS fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

3.11. Amennyiben annak ellenére, hogy a BAUHAUS a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a BAUHAUS nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Ha bármely okból, Szakmai Gondossága ellenére a BAUHAUS mégis elfogadta volna a hibásan feltüntetett árra szóló megrendelést, úgy jelen ÁSZF 5.6 pontja értelmében a hibás ár felismerését követően a BAUHAUS jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót tájékoztatja.

 

3.12. A BAUHAUS a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől.)

 

4. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

4.1. Regisztráció

4.2. Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer a Vásárló által megadott e-mail-címre egy linket küld. A link megnyitását követően a Fiókáttekintő töltődik be, amelynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

 

4.2.1. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható Webáruház termékek megrendelésére.

 

4.2.2. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a BAUHAUS nem felel.

 

4.2.3. A BAUHAUS a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A BAUHAUS nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a BAUHAUS-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4.2.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a BAUHAUS az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a BAUHAUS-t. A BAUHAUS az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a BAUHAUS adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

 

4.2.5. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon a Webáruház Ügyfélszolgálatához.

 

4.2.6. A BAUHAUS minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

 

4.2.7. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház Ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a BAUHAUS 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

 

4.2.8. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a BAUHAUS a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

 

4.3. A megrendelés

4.3.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely a mindekori forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. Ezúton is felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a termék eladási ára és egységára között (például négyzetméter esetén a termék számolható méretei és eladási ára alapján jól látható eltérés) a BAUHAUS Szakmai Gondossága ellenére is aránytalanság áll fent, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől a BAUHAUS jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni. Felhívjuk továbbá a Vásárló figyelmét arra is, hogy elvétve ugyan, de lehetséges, hogy a BAUHAUS Szakmai Gondossága ellenére a Webáruházban egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre. Ha a hasonló termékek szokásos ára, vagy értéke alapján feltételezhető, hogy a Webáruházban megjelölt ár hibás, úgy kérjük a Vásárlót, hogy vegye fel a megrendelés leadása előtt a kapcsolatot a BAUHAUS-szal, hogy meggyőződjön arról, hogy a Webáruházban megjelölt ár nem hibás-e. Felhívjuk a Vásárló figyelmét arra is, hogy ha a Webáruházban egy termék ára hibásan került feltüntetésre, úgy ez esetben jelen ÁSZF 5.6 pontja alapján a szerződéstől a BAUHAUS jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni.

 

4.3.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagy méretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget a kiválasztott termékek kosárba helyezése után a szállítási cím megadását követően tudja ellenőrizni, amely költség függ a vásárolni kívánt terméktől (méret, súly), a vásárolt mennyiségtől és a szállítási távolságtól (zónák). A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek ára alatt a képernyőn megjelenő „Kosárba” gombra kattintást követően vagy az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni., mely egyúttal azt is jelenti, hogy a Vásárló házhozszállítás, vagy átvevőponton történő átvétel keretében kívánja az érintett terméket átvenni. A „Kosárba” gomb alatt kap a Vásárló tájékoztatást a kiszállítás várható idejéről is. Átvételi ponton történő átvétel esetén a honlapon megjelenő tájékoztatás szerinti nyitvatartási időben (átvételi doboz esetén 0-24 órában) lehetséges a termék átvétele. A termék felületen a Vásárló a termék áruházi átvételét is válaszhatja, ebben az esetben az érintett szakáruház neve mellett megjelenő kosárba helyezi a terméket. A Vásárló a „Termékleírás megtekintése” gombra kattintva ismertheti meg a termék lényeges tulajdonságait, a részletes termékspecifikációkat. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb mellett található számmező módosításával tudja beállítani.

 

4.3.3. Ha a Vásárló a vásárlás folytatása mellett dönt a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „A kosár megtekintése” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, mely tartalmazza a megrendelt termékek összefoglalását, a termékek ÁFA-val és ÁFA nélkül számított árát és regisztrált felhasználók esetén a beállított címhez tartozó szállítási költségek előzetes becslését is. A Vásárló ezen a felületen a Kosár tartalmát leellenőrizheti, valamint módosítani tudja a megrendelést a termékek mennyiségének változtatásával, és tételt tud törölni a Kosárból. A módosításokat követően a „Kosár frissítése” gombra kattintva a virtuális Kosár tartalma a módosításoknak megfelelően változik meg. E felületen van módja a Vásárlónak kupon érvényesítésére is. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva jut el a „Fizetés” elnevezésű felületre.  

A „Fizetés” elnevezésű felületen van mód a vásárló elérhetőségi adatainak, vagy szállítási címének megadására, amennyiben a Vásárló a regisztráció alkalmával nem állított be alapértelmezett szállítási címet vagy címeket. A Vásárló elektronikus levelezési címének megadását követően lehetősége van a regisztrált Vásárlóknak a fiókjukba történő bejelentkezésre is a korábban beállított jelszó megadásával. Amennyiben a Vásárló házhozszállítást választott, akkor ezen a felületen, a szállítási irányítószám megadását követően lehet a korábban kiválasztott szállítási mód teljes megrendelésre vonatkoztatott pontos díját megtekinteni. A kiszállítás ÁFA-val és ÁFA nélkül számított díja a képernyő jobb oldalán megjelenő „Összesítő” elnevezésű mezőben látható. A kiválasztott szállítási/ átvételi mód megerősítése mellett a Vásárlónak lehetősége van a Szállítási Feltételek megtekintésére is. A „Fizetés” elnevezésű felületen van lehetősége a Vásárlónak fizetési módot választania attól függően, hogy milyen értékű terméket és milyen kiszállítási/ átvételi módot választott. Áruházi és átvételi ponton történő átvételi mód választása esetén OTP Simplepay fizetési módot választhat a Vásárló, vagy amennyiben ennek technikai feltételei adottak az átvétel során is kifizethető a termék. Házhozszállítás választása esetén OTP Simplepay és 10.000 és 200.000 Ft között megrendelés esetén utánvétes fizetési mód közül választhat a Vásárló. Több kosaras megrendelésnél az adott kosár díja jelenik meg. A Vásárló regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

 

4.3.4. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, valamint a választott kiszállítási/ átvételi módot megerősítette, tovább választott a kiszállítási/átvételi módhoz rendelkezése álló fizetési lehetőségek közül  a Vásárlónak lehetősége nyílik a szállítási címtől eltérő számlázási cím megadására.   A megrendelés teljes, kiszállítási díjat is tartalmazó összegét a Vásárló a képernyő jobb oldalán látható „Összesítő” mezőben tekintheti meg. A megrendelés véglegesítésére az Adatvédelmi Nyilatkozathoz való hozzájárulás Vásárló általi megadását, valamint az ÁSZF elfogadását követően véglegesíthető. Amennyiben a Vásárló az OTP Simplepay fizetési móddal fizet a webáruház átirányítja a OTP Simplepay fizetési felületére. Az OTP Simplepay fizetési szolgáltatást a felületen megjelenő OTP felhasználási feltételek szerint lehet igénybe venni.

 

4.3.5. A megrendelés leadását követően a Vásárló képernyőjén egy összefoglalás jelenik meg a rendelésről, mely tartalmazza a rendelés azonosítóját, dátumát a szállítási címet, a számlázási címet, a szállítás és a fizetés módját, a kiválasztott termékek felsorolását és a termékek ÁFA-val és ÁFA nélkül számított végösszegét.

4.3.6. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra

 

4.3.7. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a BAUHAUS a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

 

4.3.8. A megrendelést a BAUHAUS csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a BAUHAUS-tól.)

 

4.3.9. A BAUHAUS adatvédelmi és biztonsági megfontolásokból csak a megrendelésben rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult a Vásárlóval kommunikálni. Bármilyen, az adott Vásárló rendelésével kapcsolatos adatmódosítási, vagy egyéb kérést/igényt a rendelés elküldése után csakis a rendelésben szereplő elérhetőségekről fogadhatja a BAUHAUS Ügyfélszolgálata.

 

4.3.10. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a megrendelés elküldését követően a Vásárló által megadott e-mail cím utólagos módosítására már nincs lehetőség.

 

4.3.11. Házhoz szállítás vagy Direkt szállítás szolgáltatás megrendelése esetén a Vásárló által megadott szállítási cím a megrendelés elküldését követően csak azonos irányítószám mellett, a kiszállítás megkezdését megelőzően módosítható (lásd lenti 8.4 pont).

 

4.3.12. A téves vagy hibás adatokkal leadott megrendelés (szerződéses ajánlat) visszaigazolását a BAUHAUS jogosult visszautasítani, és az ily módon leadott megrendelést törölni. Továbbá, a 4.1.4 pontban foglaltaknak megfelelően a BAUHAUS a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

4.3.13. Amennyiben az elküldött megrendelésében szereplő adatokban hibát észlel, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a BAUHAUS Ügyfélszolgálatával.

 

4.4. Direkt szállítás és egyedi termék megrendelése

4.4.1. Bizonyos (a Webáruházban megjelölt) termékek megvásárlása esetén, a Vásárló kérésére a terméket a BAUHAUS a termék gyártójánál/beszállítójánál megrendeli a Vásárlóhoz történő közvetlen kiszállítással, ilyenkor a termék gyártója/beszállítója az adott terméket a Vásárló részére közvetlenül, a BAUHAUS Szakáruházak érintése nélkül szállítja ki ("Direkt szállítás"). Egyes direkt szállítással megrendelt termékeket a termék gyártója/ beszállítója a Vásárló egyedi kérésre állítja elő, szabja személyre („Egyedi Megrendelés”). A BAUHAUS rögzíti, hogy a Direkt szállítás lehetőségét nem tudja minden termék esetében biztosítani. A Direkt szállítással történő megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezései a következő eltérésekkel irányadók:

(i)      Az adott termék vonatkozásában a Direkt szállítás lehetőségéről a Vásárlók a termékre kattintást követően, a termék részletes adatlapján tájékozódhatnak. A Direkt szállítást a Vásárló (amennyiben a választott termékkel kapcsolatban ez a szállítási mód elérhető) a Kosár véglegesítését követően a Direkt szállítás szállítási mód kiválasztásával rendelheti meg. Mivel Direkt szállítás esetén termékenként eltérő lehet a BAUHAUS Direkt szállítást végző gyártó/beszállító partnere, ezért a Kosáron belül a Webáruház minden egyes Direkt szállítással megrendelhető terméket elkülönít, és a Vásárlónak külön-külön, termékenként kell véglegesítenie a Direkt szállítással történő megrendelést a szükséges adatok megadásával. A Direkt szállítással megrendelt egyes termékeket ezt követően a BAUHAUS a továbbiakban is külön-külön megrendelésként kezeli. Amennyiben a Direkt szállítás csak a Kosárba helyezett termékek egy része tekintetében érhető el, a fennmaradó termékek vonatkozásában a Vásárló a Kosár véglegesítése során más átvételi módot köteles választani.

(ii)     A BAUHAUS rögzíti, hogy a Direkt szállítás csak akkor kérhető, ha a Vásárló a Direkt szállítás megrendelésekor a megrendelt termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költséget előleg jogcímén kifizeti, előleg számla ellenében (mely végleges vételárnak csak akkor fog minősülni, amennyiben a termék a megrendelésben foglaltak szerint a gyártónál/beszállítónál elérhető, és a szállítás sikeresen megtörténik a lentiek szerint). Direkt szállítás esetén csak online bankkártyás fizetés lehetséges. A BAUHAUS a termék megrendeléséről csak a vételár előleg BAUHAUS számlájára történő jóváírását követő munkanapon intézkedik.

(iii)   A Direkt szállítással megrendelt, nem egyedileg személyre szabott termékek esetén az előleg befizetése után a rendelésben rögzített termékek jellemzőit (pl. méret, szín, stb.), módosítani, és a megrendelt mennyiséget csökkenteni nem lehet. Ezekben az esetekben a Fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az elállás joga. Ugyanakkor a Direkt szállítással megrendelt termékek esetén a 9.2 pontban részletezett "Extra Elállási Jog" nem gyakorolható, illetve a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlókat általában nem illeti meg az elállás joga.

(iv)    Az Egyedi Megrendelések esetén a Bauhaus sem a Fogyasztók, sem a jogi személy Vásárlók részére nem biztosít elállási jogot. Ennek oka, hogy e megrendelések olyan "nem előre gyártott" termékre vonatkoznak, amelyeket kifejezetten a Fogyasztó kérésére állítanak elő, illetőleg amelyeket egyértelműen a Fogyasztó személyére szabnak. A direkt szállítással megrendelt egyedi termékek az elállási jog alól kivételek 9.1.14 pontban szabályozott esetkörébe tartoznak. Amennyiben az Egyedi Megrendelésre a Vásárló már az előleget megfizette és ezt követően módosítani kívánja a Direkt szállítással megrendelt áru jellemzőit, úgy azt a BAUHAUS új megrendelésként kezeli, és a korábban előlegként megfizetett vételár 50%-át kötbér jogcímén jogosult lesz megtartani, a termék tárolásával, és/vagy a gyártó/beszállító felé a BAUHAUS által a Vásárló kérésére leadott Egyedi Megrendelés lemondásával kapcsolatos költségek fedezésére. Továbbá, Egyedi Megrendelés esetén amennyiben a Vásárlónak felróható okból a szerződés nem teljesül, a BAUHAUS jogosult legfeljebb az előleg értéke 50%-ának (azaz a teljes vételár 50%-ának) megfelelő kötbért érvényesíteni, és az előleg ezen összegét ilyen jogcímen megtartani a fenti (iii) pontban leírt költségei fedezése céljából.

(v)    A Direkt szállítás költségei a Vásárlót terhelik.

(vi) Direkt szállítás esetén a 10.2. pontban meghatározott 2,5 tonnás felső súlyhatártól az eltérés megengedett. A jelen ASZF 8. pontjában foglalt kiszállítási határidő Direkt szállítás esetén a megrendelt terméktől, annak mennyiségétől, és a gyártó/beszállító aktuális kapacitásaitól függően esetről esetre eltérő lehet. A kiszállítási határidő kapcsán ezért a BAUHAUS által a megrendelési leadása előtt, a Kosár tartalmának véglegesítésekor adott tájékoztatása az irányadó.

 (vii) Direkt szállítás esetén az esetleges behajtási és más, a kiszállítási cím megközelítéséhez szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése a Vásárló feladata. Ha a kiszállítási cím megközelítéséhez engedély/jóváhagyás szükséges, a Vásárló köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálatát a jelen ÁSZF-ben szereplő elérhetőségek valamelyikén erről a tényről értesíteni, és szükség esetén a megszerzett engedélyeket, jóváhagyásokat a BAUHAUS rendelkezésére bocsátani a kiszállítás megkezdése előtt.

(viii) Direkt szállítás esetén a BAUHAUS nem felelős a szállítási határidő elmulasztásáért akkor, ha az a Vásárlónak felróható, így különösen, ha a Vásárló a szállításhoz szükséges fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a szükséges tájékoztatást, dokumentációt nem bocsátja a BAUHAUS vagy kiszállítást végző partnere rendelkezésére, vagy bármilyen más okból a Vásárló mulasztása, késedelme a szállítást akadályozza. A szállításokra vonatkozó határidők betartásának előfeltétele különösen, hogy a BAUHAUS, illetőleg a kiszállítást végző szerződéses partnere időben kézhez kapja a Vásárló által biztosítandó valamennyi dokumentumot, szükséges engedélyt és jóváhagyást, továbbá hogy a Vásárló a kiszállítást megelőzően esedékes fizetési és egyéb kötelezettségeinek eleget tegyen. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban meghatározottak szerint késedelembe esik, a szállítási határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik. A fent meghatározott esetekben a Vásárló a BAUHAUS-szal szemben a késedelemmel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet, így kártérítést nem követelhet, és nem jogosult a szerződés megszüntetésére sem.

(ix)   A Vásárló a Direkt szállítással kiszállított termék(ek) átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja. A szállítólevél aláírásával a kárveszély átszáll a Vásárlóra. A Vásárló a termék(ek)re vonatkozó végszámlát a BAUHAUS-tól elektronikus úton (e-mailben) kapja meg a szállítás megkezdése előtt.

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a BAUHAUS automatikus e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. Ezen e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a választott fizetési és kiszállítási/ átvételi módot, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget. ezen automatikus e-mail megküldésével egyidejűleg a Bauhaus a Vásárló részére jelen ÁSZF-et megküldi. Az ÁSZF tartós adathordozón történő csatolásával a BAUHAUS megfelelően tájékoztatja Vásárlóit többek között az elállási jog gyakorlásának feltételeiről (lásd ÁSZF 9. pont), a fogyasztói kifogások megtételének helyéről (lásd ÁSZF 14. pont) és a Vásárlót megillető szavatossági jogokról (lásd ÁSZF 11. pont).

 

5.2. Ezen automatikus email egy elektronikus tértivevény, mely nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a BAUHAUS-hoz. Megrendelésének BAUHAUS-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

5.3. Ha a Vásárló ezen e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, az e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház Ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a BAUHAUS akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

 

5.4. A BAUHAUS a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó visszaigazoló email útján fogadja el. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat BAUHAUS általi elfogadásáról szóló visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail fiókjába megérkezik. A BAUHAUS a visszaigazoló e-maillel összefüggő külön e-mailben tartós adathordozón mellékeli a megrendelésről kiállított elektronikus számlát Amennyiben a visszaigazoló email a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

Amennyiben a BAUHAUS Szakmai Gondossága ellenére a megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a BAUHAUS jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a BAUHAUS köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

 

5.5. Amennyiben a Webáruházban egy termék ára esetlegesen hibásan lett volna feltüntetve és az ilyen árra szóló megrendelést a BAUHAUS Szakmai Gondossága ellenére mégis elfogadja, a BAUHAUS a hibás ár felismerését követően jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

 

5.6. A BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (pl vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (pl vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

5.7. A megrendelés elektronikus úton, magyar nyelven megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 

6. A MEGRENDELÉS ADATAINAK TÁROLÁSA

 

6.1. A megrendelés adatait a BAUHAUS az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) szerverein tárolja. Miután Ön megadta a BAUHAUS részére az e-mail címét, a BAUHAUS – az 5. pontban említett, visszaigazoló emailben elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát.

 

7. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

 

7.1. Bankkártyás fizetés

7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán – az OTP Simplepay fizetési módot választva– bankkártyával.

 

7.1.2. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Az online bankkártyás fizetés kezelőcége a BAUHAUS vonatkozásában az OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17., cgt.: 09 174466, továbbiakban OTP.

 

7.1.3. Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a BAUHAUS továbbítsa az OTP felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy a Szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, az OTP kérésére, a BAUHAUS továbbítsa az OTP részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

 

7.1.4. A BAUHAUS, az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

 

7.1.5. Webáruházunk részére az OTP biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Az OTP fizetési szolgáltatásai a felületen megjelenő felhasználási feltételek szerint vehetőek igénybe; a szolgáltatások működéséért az OTP felelős. Bankkártyás fizetés esetén, kérjük, hogy kövesse az OTP fizetőoldalán elérhető felhasználási feltételeket.

 

7.1.6. Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával Webáruházunkban. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
 • Maestro A Simplepay internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük konzultáljon bankjával.

 

7.1.7. Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank a saját felhasználási feltételei szerint hitelesítheti a kártyabirtokosokat. A kártyabirtokosok hitelesítésének további részletes feltételeit az OTP Bank felhasználási feltételei tartalmazzák.

 

7.2. Fizetés utánvéttel

7.2.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként minimum 10.000,- Ft, azaz tízezer forint, maximum 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint értékű lehet. Ezt meghaladó értékben leadott megrendelés esetén a BAUHAUS csak online bankkártyás fizetést tud elfogadni. Amennyiben ennek technikai feltételei adottak, úgy a Bauhaus áruházi, vagy átvevőponton történő átvétele esetén is lehetőség van a termék utánvétes fizetésére, értékhatártól függetlenül.

 

7.2.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2. pont), vagy az átvételi ponton (amennyiben ennek technikai feltételei adottak) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

 

7.2.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

 

7.2.4. Utánvétes fizetések visszatérítését a BAUHAUS szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag Szakáruházainkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a BAUHAUS erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a BAUHAUS nem vállal felelősséget.

 

7.3. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.3.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

 

7.3.2. A BAUHAUS részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a BAUHAUS tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a BAUHAUS irányába az általa okozott károk tekintetében.

 

7.3.3. Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a BAUHAUS a vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát a NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) minősített szolgáltató készíti el a BAUHAUS megbízásából, melyet minden Vásárlónak e-mailben továbbítunk és regisztrált Vásárlóink a Webáruház fiókjukba belépve le is tudnak tölteni.

 

7.3.4. A számlakészítés során átadott adatokat a NetLock Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig. Az BAUHAUS által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 

8. ÁTVÉTELI MÓDOK

 

8.1. A Webáruházban történő vásárlások esetén a Vásárló a megrendelt terméket választása szerint a BAUHAUS Szakáruházaiban, vagy a megjelölt átvevőpontokon személyesen veheti át, vagy a szállítási díj megfizetése ellenében kérheti annak kiszállítását futárszolgálat útján, illetve bizonyos termékek esetén, ahol ez elérhető, Direkt szállítással. Bizonyos termékek átvételére az átvételi ponton nincs lehetőség, így az ilyen termékek tekintetében az átvevő pontont történő átvétel lehetősége a honlapon nem jelenik meg.

 

Kiszállítás (futárszolgálattal vagy direkt szállítással)

8.2. A BAUHAUS – eltérő tájékoztatás hiányában – a készleten lévő termékek kiszállítását a webáruházban a termék oldalon megjelölt időtartamon belül vállalja, amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. A BAUHAUS a megrendeléseket futárszolgálattal (a jelen ÁSZF használatában: Futárszolgálat) teljesíti. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Gebrüder Weiss Kft.; Dunaharaszti, Raktár u. 2.; T.: +36-24/506-700, F,: +36-24/506-705, e-mail: gw.hungary@gw-world.com WEB: www.gw-world.hu. cargoe GmbH & Co. KG; 1027 Budapest, Kapás utca 6-12/B/4; T.: +36-30/616-0827; e-mail: info@cargoe.hu; WEB: www.cargoe.hu. A Vásárlók személyes adatai védelme érdekében a Futárszolgálat, csak a megrendelt termék szállításra előkészítését követően, a termék kiszállításának napján kapja meg a BAUHAUS-tól a Vásárló által megadott szállítási nevet és pontos címet.

 

8.3. Direkt szállítás esetén a kiszállítást az adott termék gyártója/beszállítója végzi. A szállítási határidő, tekintettel arra, hogy e termékeket a BAUHAUS nem tartja készleten, a megrendelt termékek típusától és darabszámától, illetve a termék(ek) gyártójának/beszállítójának kapacitásaitól függően a webáruházban a termék oldalon megjelölt időtől eltérő időtartamú lehet, mellyel kapcsolatban a BAUHAUS megrendelés leadása előtt, a "Kosár" véglegesítésekor adott tájékoztatása az irányadó. A Direkt szállítást közvetlenül az adott termék gyártójának/beszállítójának szerződéses partnere végzi.

 

8.4. A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot és a BAUHAUS által az átvenni szándékozott termékkel kapcsolatban küldött Elektronikus számlát vagy amennyiben számla nem került még kiállításra, úgy a "Megrendelés visszaigazolását”. Kiszállítási cím utólagos módosítására csak azonos irányítószám mellett, a kiszállítás megkezdését megelőzően van lehetőség az Ügyfélszolgálat jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein keresztül.

 

8.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a BAUHAUS jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a BAUHAUS-hoz, amely a BAUHAUS számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a BAUHAUS jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem. Direkt szállítás esetén 4.4-ban foglaltak irányadóak.

 

8.6. A BAUHAUS kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

 

8.7. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a BAUHAUS, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

 

8.8. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a BAUHAUS Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a BAUHAUS ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

 

8.9. A BAUHAUS legkésőbb a termék átvételekor a Vásárló rendelkezésére bocsátja a megrendelt termék használati útmutatóját, amennyiben a használati útmutató csatolását az adott termék vonatkozásában a jogszabályok megkövetelik. Direkt szállítás esetén a használati útmutatót közvetlenül a termék gyártója/beszállítója bocsátja a Vásárló rendelkezésére legkésőbb a termék átvételekor. Amennyiben a BAUHAUS minden gondossága ellenére mégsem kapná meg a termékkel együtt a használati útmutatót, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használatának megkezdése előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunk jelen ÁSZF 2. pontjában rögzített elérhetőségei valamelyikén. Természetesen a használati útmutatót ez esetben a BAUHAUS haladéktalanul pótolja, illetve Direkt szállítás esetén intézkedik annak a gyártó/beszállító általi pótlása iránt.

 

Személyes átvétel

8.10. Amennyiben megrendelésében a Vásárló a Szakáruházban, vagy átvevő ponton (BAUHAUS által üzemeltetett átvevő ponton, vagy 3. felek által üzemeltetett csomagautomatában) való személyes átvétel lehetőségét választja, és megrendelése árát online bankkártyás fizetési móddal, vagy amennyiben ennek technikai feltételei adottak a helyszínen kifizeti, úgy a megrendelés leadása és annak szakáruházi átvétele webáruházi vásárlásnak minősül. A Webáruházban ilyen esetben megjelenítésre kerül, hogy a termékek átvételére várhatóan milyen időtartamon belül kerülhet sor. A termékek tényleges átvételére a Vásárlóknak akkor lesz lehetősége, ha e-mailben visszaigazolást kapnak arról, hogy a „Rendelése átvehető szakáruházunkban” vagy a „Rendelése átvehető az átvevőponton”, amely email beérkezése egyben a Szerződés létrejöttének időpontja is. A Vásárló a részére megküldött „Rendelése átvehető szakáruházunkban” vagy a „Rendelése átvehető az átvevőponton” e-mail beérkezését követő nyitvatartási naptól számítva 3 nyitvatartási napon belül köteles a megvásárolt terméket átvenni a megrendelésben kiválasztott Szakáruházban / átvevő ponton a honlapon megjelölt (szakáruházi- vagy átvételi ponti-) nyitvatartási időben.

 

8.11. Amennyiben a megvásárolt termék harmadik felek által működtetett csomagautomatában átvehető (a csomagautomatában való átvétel lehetősége a Webáruházban megjelenik), úgy a csomagautomata üzemeltetőjének felhasználási feltételei irányadóak a csomagok átvételére.

 

8.12. Amennyiben a Vásárló a terméket 3 nyitvatartási napon belül nem tudja átvenni és elszállítani, a megvásárolt termék raktározásról a termék megvásárlásától számított 30 napon át a BAUHAUS gondoskodik díjmentesen. A 30 napot meghaladó raktározási idő esetén a BAUHAUS jogosult a Vásárló részére kiállított számlán raktározási költséget felszámolni a raktározási idő arányában. A díj mértékét a termék mérete határozza meg. A BAUHAUS a termékek esetén 80x120x160 cm helyet tekinti egységként, aminek a díja: 100 Ft/nap. A raktározás maximális időtartama a vásárlástól számított 90 nap.

 

8.13. Amennyiben a Vásárló a terméket 30 napon belül nem szállítja el, a BAUHAUS pótlólagos határidőt állapíthat meg, illetve írásbeli – akár e-mailen, akár ajánlott küldeményként kézbesített – felszólítás után a BAUHAUS jogosult a szerződéstől elállni. Az e-mail olvasottnak tekinthető amennyiben olvasási visszaigazolás vagy válasz érkezik a Vásárlótól a BAUHAUS-hoz.

 

8.14. A megrendelt terméket csak a teljes vételár – előzetes webáruházi, vagy a helyszínen történő – megfizetését követően adja át a Vásárló részére a Szakáruház. Amennyiben a kiválasztott átvételi helyen ennek a technikai feltételei adottak, úgy a termékek  átvételhez a BAUHAUS a Vásárló részére egyedi azonosítót és pin kódot küld meg. Ebben az esetben az átvételi helyen működtetett terminálon az egyedi azonosítók megadásával lehetséges a megrendelt termék átvétele. Minden egyéb esetben a rendeléshez kapcsolódó fizetést igazoló számlát (akár elektronikus megjelenítéssel, akár kinyomtatott formátumban) szükséges bemutatni a termék átvételéhez. Kérjük ugyanakkor a Tisztelt Vásárlókat, hogy a pin kódos átvételi lehetőség esetén is tartsák rendelkezésre a megküldött számlát az esetleges kiegészítő azonosítás biztosítása érdekében. A Vásárló a megrendelt terméket a Szakáruházban / átvételi ponton személyesen veheti át, illetve az átvétellel más személyt is megbízhat, aki átvételi jogosultságának igazolására – a számla mellett - be kell, hogy mutassa (i) a rendelésszámot és (ii) a BAUHAUS által az átvenni szándékozott termékkel kapcsolatban küldött elektronikus számlát.

 

8.15. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a helyszíni átvételhez használt egyedi azonosítók (pin kód) és/vagy a számla jogosulatlan harmadik felek tudomására jut, úgy ezen adatok a termék átvételével kapcsolatos visszaéléseket eredményezhetnek. A Vásárlók emiatt kötelesek az egyedi azonosítókat és/vagy számlát bizalmasan kezelni. A BAUHAUS ezen adatok jogosulatlan harmadik személyek általi felhasználásával kapcsolatos valamennyi visszaélés tekintetében a felelősségét kizárja.

 

8.16. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a Szakáruháztól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a BAUHAUS díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 

9. ELÁLLÁSI JOG

 

9.1. Fogyasztók elállási joga a jogszabályok alapján

9.1.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

9.1.2. A Fogyasztókat a 4.3.2., valamint a 9.14 pont foglalt kivétellel a Rendelet 20. §-a értelmében 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog illet meg a BAUHAUS webáruházában vásárolt termékekkel kapcsolatban. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól vagy személyesen a Szakáruháztól

 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a Fogyasztó az elállási jogát.

 

9.1.3. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a BAUHAUS részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

 

9.1.4. Elállási jogát a Fogyasztó határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt a BAUHAUS részére elküldi elállási nyilatkozatát. A BAUHAUS postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Postai kézbesítés esetén a Fogyasztó elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni, hogy a levél feladásának dátuma megfelelően igazolt legyen.

 

9.1.5. A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

9.1.6. Ha a Fogyasztó egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Fogyasztó elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

 

9.1.7. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF jelen 9. pontjában foglalt rendelkezéseknek illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, határidőben gyakorolta.

 

9.1.8. A BAUHAUS e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

9.1.9. A Fogyasztó elállás esetén köteles a terméke(ke)t valamely BAUHAUS Szakáruházba személyesen visszaszállítani vagy a BAUHAUS alább feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül:

 

Visszaküldési cím:

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt

1211 Budapest, Szikratávíró út HRSZ.: 210023 - C2 raktár

 

A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az e pontban meghatározott határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Fogyasztó a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BAUHAUS Szakáruháznak átadja. A BAUHAUS-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

 

9.1.10. A Fogyasztó kérésére BAUHAUS a következő feltételek megvalósulása esetén vállalja a visszaszállítás megszervezését:

(i) A Fogyasztó a BAUHAUS általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti.

 (ii) A visszaszállítás költségét a Fogyasztó köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a Visszaigazoló emailben rögzített összegével.

 (iii) A Fogyasztó köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.

 (iv) A Fogyasztó a termékről annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Fogyasztó köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt. A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen. E kötelezettséggel kapcsolatban a BAUHAUS Ügyfélszolgálata e-mail útján is tájékoztatja a Fogyasztót. A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a BAUHAUS jogosult elutasítani a termék BAUHAUS általi visszaszállítását. A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Fogyasztó szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a BAUHAUS felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

 

9.1.11. A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a BAUHAUS az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén a BAUHAUS fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ha a Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződéstől áll el a teljesítés megkezdését követően, köteles a felmondás BAUHAUS-szal való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a BAUHAUS számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. 

 

9.1.12. Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, a BAUHAUS haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (a 9.1.11 és 9.1.13 pontokban foglaltakra figyelemmel), ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.1.9 pont szerint visszakapta eddig az időpontig. A BAUHAUS nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a BAUHAUS által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a BAUHAUS az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy készpénz visszatérítésére csak akkor van módja a BAUHAUS-nak, ha a Fogyasztó a BAUHAUS Szakáruházba a terméket személyesen, vagy megfelelően igazolt meghatalmazottja útján szállította vissza.

 

9.1.13. A BAUHAUS jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztótól vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a BAUHAUS-t a visszatartás joga, ha 9.1.10. pont szerint, az ott meghatározott feltétek teljesülése esetén vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

9.1.14. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (ilyennek minősülnek a 4.4.1 pontban említett Egyedi Megrendelések ,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

9.1.15. Amennyiben a Fogyasztónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház Ügyfélszolgálatához fordulhat az ugyfelszolgalat@bauhaus.hu e-mail címen, illetve a 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „BAUHAUS Webáruház”.

 

9.2. Extra elállási jog

9.2.1. Fogyasztónak minősülő Vásárlók részére a 4.4.2. pontban foglalt kivétellel a BAUHAUS a jogszabályok által előírt, 9.1 pontban biztosított, 14 napos elállási idő lejártát követően még további 14 napos extra elállási jogot biztosít (azaz 9.1.2 pont szerinti vásárlástól számított 15. és 28. nap közötti időszakban) a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

 

9.2.2. A BAUHAUS a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóknak is a 4.4.2. pontban foglalt kivétellel extra elállási jogot biztosít (a 9.2.1-ben foglalt extra elállási joggal együtt a továbbiakban: "Extra Elállási Jog") attól a naptól számított 28 napig, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól vagy személyesen a Szakáruháztól

 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket

átveszi. Direkt szállítás esetén az ÁSZF 4.4.2. pontjával összhangban a Bauhaus nem biztosít extra elállási jogot sem a Fogyasztónak minősülő Vásárlóknak sem a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóknak.

 

9.2.3. Kérjük, hogy Extra Elállási Jog gyakorlására irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a BAUHAUS részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. Az Extra Elállási Jog gyakorlását nem kell megindokolni.

 

9.2.4. A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát határidőben gyakorolja, ha a 9.2.3 pont szerinti elállási nyilatkozatát a 9.2.1 pontban foglalt (jogszabályi elállási határidőt követő) további 14 napos határidőn belül a BAUHAUS részére elküldi. A nem Fogyasztónak minősülő Vásárló az Extra Elállási Jogát akkor gyakorolja határidőben, ha elállási nyilatkozatát a 9.2.2 pont szerinti 28 napos határidőn belül a BAUHAUS részére elküldi. A BAUHAUS postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Postai kézbesítés esetén a Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni, hogy a levél feladásának dátuma megfelelően igazolt legyen.

 

9.2.5. A BAUHAUS a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló részére is biztosítja a jogot, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja Extra Elállási Jogát. (A Fogyasztók esetén e jogot a fenti 9.1 pontban ismertetett jogszabályi elállási jog magában foglalja.

 

9.2.6. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg , akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. Az elállási nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja a Vásárló az Extra Elállási Jogát.

 

9.2.7. Kétség esetén a Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy Extra Elállási Jogát a jelen ÁSZF jelen 9.2 pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, határidőben gyakorolta.

 

9.2.8. A BAUHAUS e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

9.2.9. A Vásárló az Extra Elállási Jog gyakorlása esetén köteles a terméke(ke)t valamely BAUHAUS Szakáruházba személyesen visszaszállítani vagy a BAUHAUS alább feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén terméket összes tartozékával és eredeti, sértetlen csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt kell visszajuttatni a BAUHAUS részére.

 

Visszaküldési cím:

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt

1211 Budapest, Szikratávíró út HRSZ.: 210023 - C2 raktár

 

9.2.10. A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának költsége a Vásárlót terheli. Az e pontban meghatározott határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BAUHAUS Szakáruháznak átadja. A BAUHAUS-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

 

9.2.11. A BAUHAUS a fenti 9.1.10 pontban foglaltaknak megfelelően erre vonatkozó igény esetén vállalhatja a visszaszállítás megszervezését:

 (i) A Vásárló a BAUHAUS általi visszaszállításra irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti.

 (ii) A visszaszállítás költségét a Vásárló köteles fizetni. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a visszaigazoló emailben rögzített összegével. A BAUHAUS minden esetben e-mailen értesíti a Vásárlót a visszaszállítás pontos költségéről.
(iii) A Vásárló köteles a terméket biztonságosan becsomagolni, és a becsomagolt, elszállításra kész termék csomagolásán köteles feltüntetni a termék rendelési számát.
(iv) A Vásárló a termékről annak becsomagolása előtt, valamint becsomagolást követően a csomag minden oldaláról fényképet kell készítsen, amelyeken részletesen látszik a termék állapota és több termék esetén a visszaszállítandó termékek darabszáma. A fényképeket a Vásárló köteles a BAUHAUS Ügyfélszolgálat részére e-mail útján elküldeni a visszaszállítás megkezdése előtt. A fényképek készítése egyrészt a visszaszállítandó termékek beazonosítása érdekében szükséges, másrészt azért is, hogy a visszaszállítás során esetlegesen felmerülő sérülések esetén a termék visszaszállítás előtti állapota megfelelően bizonyítható legyen. E kötelezettséggel kapcsolatban a BAUHAUS Ügyfélszolgálata e-mail útján is tájékoztatja a Vásárlót. A fényképek elkészítése és Ügyfélszolgálatunknak történő megküldése hiányában a BAUHAUS jogosult elutasítani a termék BAUHAUS általi visszaszállítását. A sérülések elkerülése érdekében a BAUHAUS csak abban az esetben tudja a terméket visszaszállítani, ha azt a Vásárló szállításra alkalmas módon, biztonságosan becsomagolta. A nem megfelelő csomagolásból eredő karokért a BAUHAUS felelősséget nem vállal. A nem becsomagolt termék, vagy nyilvánvalóan hiányosan becsomagolt termék elszállítását a Futárszolgálat megtagadhatja.

 

9.2.12. A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket, beleértve annak csomagolását is, sértetlen, hibátlan állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére. A Fogyasztók tehát nem gyakorolhatják az Extra Elállási Jogukat értékcsökkent termékek esetén.

 

9.2.13. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogát a teljes 28 nap alatt csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket bontatlan, sértetlen és hibátlan állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárlók használt, illetve értékcsökkent termékek esetében nem gyakorolhatják elállási jogukat.

 

9.2.14. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén a BAUHAUS haladéktalanul, de legkésőbb a termék BAUHAUS részére történő visszajuttatását követő 4 munkanapon belül visszatéríti az elállással érintett termék(ek) vételárát, egyéb költségeket (például szállítási, rakodási költségek) azonban nem. A visszatérítés során a BAUHAUS az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Készpénz visszatérítésére csak akkor van módja a BAUHAUS-nak, ha a Vásárló a BAUHAUS Szakáruházba a terméket személyesen, vagy megfelelően igazolt meghatalmazottja útján szállította vissza.

 

9.2.15. A BAUHAUS jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Vásárlótól vissza nem kapta a terméket. Extra Elállási Jog gyakorlása esetén a BAUHAUS-t akkor is megilleti a visszatérítés visszatartásának joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

9.2.16. Az Extra Elállási Jogukat gyakorló Vásárlókat sem illeti meg az elállási jog többek között

 • Direkt Szállítással megrendelt valamennyi termék esetén (lásd fenti 4.4.1. pont),
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási jog alól további kivételeket teljeskörűen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

 

9.2.17. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az Extra Elállási Jogra vonatkozóan, a Webáruház Ügyfélszolgálatához fordulhat az ugyfelszolgalat@bauhaus.hu e-mail címen, illetve a 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „BAUHAUS Webáruház”.

 

10.SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

10.1. A Webáruházon keresztül leadott megrendelések kiszállításáért a megrendelt termékek típusától, méretétől, súlyától, darabszámától, és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni a megrendelt termék(ek) teljes árán felül. Az áruházi és átvevő ponton történő átvétel – ellenkező tájékoztatás hiányában – díjtalan.

 

10.2. Kiszállítás maximális súlyhatára 2,5 tonna, az ezt meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést a BAUHAUS jogosult visszautasítani. Direkt szállítás esetén a maximális súlyhatártól engedélyezett az eltérés.

 

10.3. A 30 kg-os rendelési össztömeget meg nem haladó megrendelés (ún. "kis csomag") esetén a kiszállítás díja a Vásárló ingatlanán belüli első zárható pontig (például a kapun belülre) történő lerakodást foglalja magában. Nagyobb csomag esetén a kiszállítási díj kizárólag a megadott címre történő elszállítást és gépjármű mellé történő rakodást tartalmazza.

 

10.4. A kiszállítás során a termék gépjárműről történő lerakodása csak olyan szilárd, közel vízszintes útburkolaton lehetséges, amely lehetővé teszi a termékek biztonságos, törésmentes elhelyezését. Amennyiben e feltételek a megadott címen nem adottak, a termék átadása a gépjármű emelőfalán történik, mely esetben a Vásárló haladéktalanul köteles a terméket a gépjármű emelőfaláról saját maga lerakodni. Amennyiben a termék átadása az út vagy az érintett ingatlan adottságai miatt a gépjármű emelőfalán sem hajtható végre biztonságosan, a termék átadása a kiszállítási címhez legközelebb eső, a termék biztonságos lerakodását lehetővé tévő helyen, a gépjármű mellé történik. Arról, hogy a termék átadása biztonságosan végrehajtható-e, a Futárszolgálat szállítást végző alkalmazottja jogosult dönteni legjobb szakmai belátása szerint. Amennyiben a Vásárló a termék jelen pontban ismertetettek szerinti biztonságos átvételét megtagadja, úgy a BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni/azt felmondani.

 

10.5. A BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

 

10.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A BAUHAUS a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

 

10.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a BAUHAUS díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 

11.SZAVATOSSÁG

 

11.1. Kellékszavatosság

11.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a BAUHAUS-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A BAUHAUS mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

 

11.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

11.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban

 • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
 • ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

11.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

 

11.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a BAUHAUS adott okot.

 

11.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a BAUHAUS-szal.

 

11.1.7. A Vásárló közvetlenül a BAUHAUS-szal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

11.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a BAUHAUS csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a BAUHAUS ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

11.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

11.1.10. A szavatossági jogát a termék tulajdonosa a szavatossági idő végéig a fent felsorolt BAUHAUS szakáruházak valamelyikénél közvetlenül érvényesítheti.

 

11.1.11. Digitális elemet tartalmazó áru és digitális tartalom / szolgáltatás esetén alkalmazandó speciális szavatossági szabályok:

Digitális elemet tartalmazó áru és digitális tartalom / szolgáltatás Fogyasztók részére történő értékesítésére a 373/2021. Korm. rendelet kiegészítő szavatossági és egyéb szabályokat tartalmaz.

A Fogyasztók az 1.3-as pontban foglalt arányos díjleszállítás, valamint a szolgáltatási szerződés megszüntetése iránti szavatossági igényeket a 373/2021. Korm. rendeletben foglalt speciális, fogyasztókra nézve kedvezőbb feltételekkel érvényesíthetik.

Áruk digitális elemei esetén, amennyiben a digitális elemet 2 éves időtartamon túl folyamatosan szolgáltatják, valamint folyamatos digitális szolgáltatások tekintetében az - 1.2-es pontban foglalt - elévülési idő határozatlan idejű.

Az 1.8-as pontban foglalt vélelem ideje folyamatos teljesítésű digitális szolgáltatás (digitális elemet tartalmazó áru esetén, folyamatos teljesítésű digitális elem) esetén – eltérő jogszabályi kikötés hiányában – a szolgáltatás időtartama. A jogszabály kimentési lehetőségeket biztosít a BAUHAUS részére.

A digitális elemet tartalmazó áruk és digitális tartalom / szolgáltatás esetén a termék / szolgáltatás előállítója által a termékkel / szolgáltatással együtt átadott feltételek irányadóak a termék / szolgáltatás frissítései, integrációs instrukciói és egyéb más tulajdonságai tekintetében. Kérjük, hogy ezeket a feltételeket figyelmesen olvassák el a termékekkel / szolgáltatásokkal összefüggésben érvényesített szavatossági igényekkel kapcsolatban.

 

11.2. Termékszavatosság

11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (BAUHAUS) szemben gyakorolhatja.

 

11.2.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

11.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (BAUHAUS) szemben érvényesítheti.

 

11.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

 

11.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

11.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

11.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni vagy termékszavatossági igényét a termék tulajdonosa a fent felsorolt BAUHAUS szakáruházak valamelyikénél közvetlenül is érvényesítheti.

 

11.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

11.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (BAUHAUS) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (BAUHAUS) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

12. JÓTÁLLÁS

 

12.1. Kötelező jótállás

12.1.1. Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, a termék meghibásodás esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termék kategóriákra. A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -100.000 Ft

1 év

100.001 - 250 000 Ft

2 év

250.001 -

3 év


Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A BAUHAUS által értékesített termékek üzembehelyezését a BAUHAUS néhány kivételtől eltekintve nem végzi. Abban a kivételes esetben, ha a BAUHAUS, vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

12.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét, választása szerint a BAUHAUS szakáruháza egyikében, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a BAUHAUS, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

 

12.1.3. A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

 

12.1.4. Hibás termékek kezelése:

 

12.1.4.1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a BAUHAUS a Fogyasztókat tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

12.1.4.2. Sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

Elsődlegesen: csereigény

Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál a BAUHAUS megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk➜

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.➜

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk➜

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk BAUHAUS költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy a BAUHAUS köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.➜

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva a 30 napon belül nem kerül sor a javításra➜

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket.➜


FONTOS: A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

 

12.1.4.3. A Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a BAUHAUS-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
- ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

12.1.4.4. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a BAUHAUS-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a BAUHAUS adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

12.1.4.5. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a BAUHAUS köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

12.1.4.6. A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. A BAUHAUS fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben a BAUHAUS az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

 

12.2. Gyártói és egyéb szerződéses jótállások

12.2.1. Az egyes termékre vonatkozó BAUHAUS önkéntes jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján vagy a jótállási jegyen jelöljük. A szerződéses jótállások időtartama – eltérő kikötés hiányában – jogvesztő; Javítás és csere esetén a jótállási idő nem indul újra, illetve nem hosszabbodik meg.

 

12.2.2. A szerződéses jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a termék rendeltetésszerű elhasználódásából keletkező hibákra.

 

12.2.3. A BAUHAUS önként nyújtott jótállások – eltérő kikötés hiányában – nem vonatkoznak a berendezés akkuegységeire, töltőire, és az egyéb, vele együtt szállított tartozékokra, továbbá a BAUHAUS a szerződéses jótállások keretében nem köteles a rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékek üzemelés helyszínén történő javítására, valamint a le- és felszerelésre, illetve az oda-vissza szállítására.

 

12.2.4. A BAUHAUS a termékkel együtt átadott jótállási jegyen feltüntetett önkéntes (szerződéses) jótállásokat biztosítja. A termékekre azok gyártója további kiegészítő jótállást nyújthat, amely termékkel együtt kerül átadásra, kivéve ha a BAUHAUS jótállási jegy eltérő tájékoztatást tartalmaz.

 

12.3. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

12.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó BAUHAUS önkéntes jótállás időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre, ill. a BAUHAUS jótállási jegyen kerül rögzítésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt BAUHAUS önkéntes jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza. A gyártói jótállások tekintetében a termékkel együtt átadott feltételek nyújtanak tájékoztatást.

 

12.3.2. A jótállás kezdő időpontja – amennyiben a jótállási jegyen más nem szerepel – a termék átadásának a napja. A termék kiszállítás útján történő átvétele esetén a BAUHAUS a termék Futárszolgálatnak történő átadásának időpontjában nem tudhatja, hogy a terméket a Vásárló mikor fogja átvenni (azaz mi lesz a termék tényleges átadásának a napja). A BAUHAUS a kiszállításról szóló értesítő e-mailben ezért egy erre a célra szolgáló egyszer használható linkre kattintva lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a termék sikeres átvételét megerősítse. Kérjük, legyen szíves e dedikált gomb használatával a termék átvételének tényét megerősíteni. Az átvétel Vásárló általi megerősítését követően a BAUHAUS haladéktalanul megküldi a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított jótállási jegyet. Az átvétel Vásárló általi megerősítésének hiányában a jótállási jegyet a termék átadási napjának feltüntetésével a BAUHAUS csak akkor tudja kiállítani és megküldeni, amikor a Futárszolgálat a BAUHAUS tudomására hozza, hogy a terméket a Vásárló mikor vette át. Amennyiben a BAUHAUS minden gondossága ellenére a Vásárló a terméket a jótállási jegyen szereplő időponttól eltérő időpontban vette át, úgy kérjük e tényt a BAUHAUS részére a kiszállításról szóló értesítő e-mailben részletezett módon szíveskedjen jelezni, melyet követően a BAUHAUS haladéktalanul intézkedik az új, javított jótállási jegy kiállítása és megküldése iránt.

 

12.3.3. A BAUHAUS jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

 • szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a BAUHAUS vagy megbízottja végzett),
 • túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,
 • a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,
 • valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy
 • ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrőtisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás stb.).
 • a termékre került pára és víz felületi eltávolításának hiányából, illetve az emiatt bekövetkezett felázásból, felületi elváltozásból (stb.) következett be.

12.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. csapágy, szénkefe, fűnyírókés, fűrészlánc, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

 

12.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a fent felsorolt BAUHAUS Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

 

12.3.6. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

 

12.4. Szavatossági és jótállási jogokra vonatkozó közös szabályok

12.4.1. Ha a hibás termék elszállításáról a BAUHAUS gondoskodik, a Vásárlót a hibás termék elszállításával kapcsolatban együttműködési kötelezettség terheli. A hibás terméket elszállításra alkalmas módon köteles összecsomagolni, és a BAUHAUS Ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett napon és időpontban köteles lehetővé tenni a termék elszállítását. A termékhez a Futárszolgálat részére köteles szabad hozzáférést biztosítani, az ingatlanra, amennyiben szükséges, a behajtást biztosítani.

 

12.4.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a hibás termék elszállítása neki felróható okból sikertelen, a BAUHAUS jogosult a termék sikertelen elszállításának költségét a Vásárlónak felszámítani.

 

12.4.3. Kétszeri, a Vásárlónak felróható sikertelen elszállítási kísérletet követően a szavatossági vagy jótállási jog érvényesítéséhez a hibás termék BAUHAUS által megjelölt helyszínre történő eljuttatásának kötelezettsége a Vásárlót terheli.

 

12.4.4. A kijavított/új termék visszaszállítására jelen ÁSZF 8. és10. pontjában foglalt általános rendelkezések megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a Vásárlónak felróható sikertelen szállítás esetét kivéve a szállításért nem kell külön díjat fizetni. Amennyiben a termék visszaszállítása a Vásárló érdekkörében felmerülő bármilyen okból meghiúsul, úgy a BAUHAUS a terméket a Vásárló költségére és veszélyére tárolja tovább. Vevő tudomásul veszi, hogy BAUHAUS a termék tárolását – a meghiúsult visszaszállítástól számított – 3 hónap eltelte után nem tudja vállalni és ilyen esetben a BAUHAUS a termék tárolását megszünteti, a terméket értékesíti, vagy más módon kezeli.

 

13. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT / KAPCSOLATFELVÉTEL

 

13.1. A BAUHAUS Webáruház az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.
Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat

E-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu
Tel.: 06 80 18 18 18 (ingyenesen hívható zöld szám)
Munkanapokon (hétfő–péntek): 7:30–21:00
Szombat: 8:00–21:00
Vasárnap: 8:00–18:00

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. telephelyein:

2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.
2234 Maglód, Eszterházy János utca 7.
2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.
Hétfő–Péntek: 7:30–21:00
Szombat: 8:00-21:00
Vasárnap: 8:00-18:00

Vagy írhat a BAUHAUS Ügyfélszolgálat címére:
BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
„BAUHAUS Webáruház”
2120 Dunakeszi, Pallag utca 9. 

 

14. FOGYASZTÓI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a BAUHAUS tevékenységével kapcsolatos kifogásait a BAUHAUS részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

 

14.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.
Szóbeli panasz esetén:

 • személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében.
 • telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében.

Írásbeli panasz esetén (a BAUHAUS írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

 • postai úton (levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.)
 • elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@bauhaus.hu)
 • üzletünkben, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

 

14.1.3. A BAUHAUS az üzleteiben a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

 

14.1.4. A szóbeli panaszokat a BAUHAUS lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

 

14.1.5. A BAUHAUS a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

14.1.6. A BAUHAUS a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

 

14.1.7. Minden egyéb esetben a BAUHAUS az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

14.1.8. A BAUHAUS a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a postára adást jelenti.

 

14.1.9. A panasz elutasítása esetén a BAUHAUS az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

14.1.10. A BAUHAUS a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

 

14.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

14.2.1. Fogyasztói jogvita (azaz a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

 

14.2.2. Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Elérhetőségükről a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak.

 

14.2.3. A Fogyasztói Szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános Szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatosan a Fogyasztóvédelemért felelős minisztérium, azaz az Innovációs és Technológiai Minisztérium folytathat ellenőrzést.

 

14.2.4. A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

14.3. Békéltető testületek

14.3.1. A fentieken túl Fogyasztói Jogvita esetén a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltató székhelye vagy saját lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni. A Bauhaus a békéltető testületi eljárást igénybe veszi, abban együttműködési kötelezettség terheli:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-1524

Fax: +36 72 507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: http://www.baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefon: +36 76 501 525, +36 70 702 8403

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: +36 (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: +36 (66) 324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;

Honlap: http://www.bmkik.hu/

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: +36 (46) 501-091, 501-870

Fax száma: +36 (46) 501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 (1) 488-2131

Fax száma: +36 (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: http://bekeltet.hu/

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: +36 (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: +36 (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: +36 (22) 510-310 vagy 510-323

Fax száma: +36 (22) 510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: +36 (96) 520-217

Fax száma: +36 (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu

Honlap: http://www.bekeltetesgyor.hu/

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: +36 (52) 500-710 vagy 500-745

Fax száma: +36 (52) 500-720

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Postacíme: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszáma: +36 (36) 416-660/105 mellék - Hétfő, szerda, péntek 09.00 - 12.00 óráig

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: +36 (56) 510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)

Mobil: +36 20/373 2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: +36 (34) 513-010 - 36-os mellék

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: +36 (32) 520-860

Fax száma: +36 (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-nograd.hu/

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon és fax: +36 (1)- 269-0703 vagy 784-3076 vagy 784-3149

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Honlap: http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: http://vasibekelteto.hu/

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/index.php/elerhetoseg/

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: https://www.bekelteteszala.hu/ 

 

14.4. Online vitarendezés

14.4.1. Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződést kötők között Fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 

 

14.4.2. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Vásárló között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban Fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

 

14.4.3. Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

 

14.4.4. A Vásárló az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

 

14.4.5. Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

 

14.4.6. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek a 14.3 pontban rögzített elérhetőségen.

 

14.5. Bírósághoz fordulás lehetősége

14.5.1. A Vásárló Fogyasztó Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

 

15. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

15.1. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a BAUHAUS Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BAUHAUS a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 

16. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

16.1. A BAUHAUS jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

16.2. A BAUHAUS fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021. május

Jelen ÁSZF letölthető: www.bauhaus.hu oldalon.

 

17. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

17.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.