Általános Szerződési Feltételek

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Hatályos: 2017. május 2-től 2019. június 18-ig

1. Információ

1.1.          A jelen általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (a továbbiakban: BAUHAUS) valamennyi, a www.bauhaus.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2.          A jelen ÁSZF a Webáruház által, a www.bauhaus.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3.          A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Jogi nyilatkozat, Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a BAUHAUS nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4.          A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai

A Szerződést a Vásárló a BAUHAUS-szal köti meg, amelynek adatai a következők:. 

Név: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-06-061956,

Adószám: 22516716-2-44
Számlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000024-95170028
Telefonszám: +36-27/886-160

WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálati telefonszáma: +36-27/886-198
Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–16.30
E-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu

Postacím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „BAUHAUS Webáruház”

3. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

3.1.          A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bauhaus.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik. A Webáruházon keresztül csak Magyarország területén szállítandó megrendelés adható le.

3.2.          A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3.          Vásárlói kör meghatározása: A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése kizárólag Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére történik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg. A BAUHAUS ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan Szerződéses ajánlatot (azaz olyan megrendelést), amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A BAUHAUS fenntartja magának a jogot, hogy ilyen okból a megrendelés elfogadását követően is elálljon a Szerződéstől.

3.4.          A BAUHAUS nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

3.5.          A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

3.6.          A BAUHAUS Vásárlói kártya és a 12%-os legjobb ár garancia (amelyről részletesebb információ itt érhető el) nem vehető igénybe a Webáruházban történő vásárlás során, ezek kizárólag valamelyik BAUHAUS Szakáruházunkban személyesen történő vásárláskor használhatóak, illetve érvényesíthetőek.

3.7.          A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.8.          A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza. Külön kérésre a használati utasításokat elektronikus úton is megküldjük, e kéréseket a Webáruház ügyfélszolgálatának 2. pontban rögzített valamely elérhetőségén kell jelezni.

3.9.          Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

3.10.       A BAUHAUS fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.11.       Amennyiben annak ellenére, hogy a BAUHAUS a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerintiszakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a BAUHAUS nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.12.       A BAUHAUS a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől.)

4. A megrendelés folyamata

4.1.          Regisztráció

4.1.1.     A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer a Vásárló által megadott e-mail-címre egy linket küld. A link megnyitását követően a Fiókáttekintő töltődik be, amelynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

4.1.2.     A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére.

4.1.3.     A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a BAUHAUS nem felel.

4.1.4.     A BAUHAUS a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A BAUHAUS nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a BAUHAUS-nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5.     A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a BAUHAUS az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a BAUHAUS-t. A BAUHAUS az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a BAUHAUS adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6.     Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

4.1.7.     A BAUHAUS minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8.     Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a BAUHAUS 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9.     A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a BAUHAUS a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

4.2.          A megrendelés

4.2.1.     A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza.

4.2.2.     A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagy méretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget a termék mellett megjelenített irányítószám rubrika kitöltésével tudja ellenőrizni, amely függ a vásárolni kívánt terméktől (méret, súly), a vásárolt mennyiségtől és a szállítási távolságtól (zónák). A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3.     A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4.     A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5.     Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosárhoz” gombra kattintva.

4.2.6.     Ha a „Vásárlás folytatása” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Pénztár” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

4.2.7.     Ha a fentiek szerint a „Kosárhoz” vagy a „Pénztár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8.     Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.9.     Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor – amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől – a „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia.

4.2.10.  A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztani, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani. A szállítási mód kiválasztásánál kerül feltüntetésre az egyes szállítási módok teljes megrendelésre vonatkoztatott díja.

4.2.11.  A szállítási mód megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kell kattintani.

4.2.12.  Ezt követően megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Szerkesztés” gombbal módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva, továbbá mennyiséget módosíthat.

4.2.13.  A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. 

4.2.14.  Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Rendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a BAUHAUS a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.15.  A megrendelést a BAUHAUS csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a BAUHAUS-tól.)

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

5.1.          A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a BAUHAUS automatikus „Beérkezési értesítő” e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A „Beérkezési értesítő” e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget. 

5.2.          A „Beérkezési értesítő” egy automatikus email, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a BAUHAUS-hoz. Megrendelésének BAUHAUS-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3.          Ha a Vásárló a „Beérkezési értesítő” e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a „Beérkezési értesítő” e-mail beérkezését követő 24 órán belül  jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a BAUHAUS akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

5.4.          A BAUHAUS a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail útján fogadja el. A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat BAUHAUS általi elfogadásáról szóló „Megrendelés visszaigazolás” e-mail Vásárló e-mail fiókjába megérkezik. Amennyiben a „Megrendelés visszaigazolása” a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

5.5.          Amennyiben a BAUHAUS Szakmai Gondossága ellenére a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a BAUHAUS jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a BAUHAUS köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.6.          A BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.7.          A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

6. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a BAUHAUS a Plus.line AG (Mainzer Landstraße 199 60326 Frankfurt am Main) szerverein tárolja. Miután Ön megadta a BAUHAUS részére az e-mail címét, a BAUHAUS – az 5. pontban említett, „Megrendelés visszaigazolása” e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF szövegét, melyet kinyomtathat.

7. Fizetési módok és feltételek

7.1.          Fizetés banki utalással

7.1.1.     A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A „Megrendelés visszaigazolás” email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a BAUHAUS bankszámlaszáma és a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

7.1.2.     A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

7.1.3.     A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és / vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

7.1.4.     Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cgt.: 01 10 041348.

 

7.2.          Bankkártyás fizetés

7.2.1.     A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán – az online bankkártyás fizetési módot választva– bankkártyával is.

7.2.2.     Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Az online bankkártyás fizetés kezelőcége a BAUHAUS vonatkozásában az OTP Bank Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., cgt.: 01 10 041585, továbbiakban OTP Bank.

7.2.3.     Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a BAUHAUS továbbítsa az OTP Bank felé a Megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy a Szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, az OTP Bank kérésére, a BAUHAUS továbbítsa az OTP Bank részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

7.2.4.     A BAUHAUS, az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

7.2.5.     Webáruházunk részére az OTP Bank biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a OTP Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

7.2.6.     A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

-        Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)

-        Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

-        Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni.)

7.2.7.     Webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

-        MasterCard (dombornyomott)

-        Visa (dombornyomott)

-        American Express (dombornyomott)

-        Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával Webáruházunkban. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

-        Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük konzultáljon bankjával.

 

7.2.8.     Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa / MasterCard Secure Code (VbV / MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

7.2.9.     Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV / MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A Webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt termékek / szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

7.2.10.  Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV / MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is az OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a Webáruház felületére. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul. (További információ: www.otpbank.hu).

7.3.          Fizetés utánvéttel

7.3.1.     Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként minimum értéke: 10.000,- Ft, azaz tízezer forint, maximum értéke: 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint értékű lehet.

7.3.2.     A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.3.3.     A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.3.4.     Utánvétes fizetések visszatérítését a BAUHAUS szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag szakáruházainkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a BAUHAUS erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a BAUHAUS nem vállal felelősséget.

7.4.          Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.4.1.     A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

7.4.2.     A BAUHAUS részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a  BAUHAUS tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a BAUHAUS irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.4.3.     Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a BAUHAUS a vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát a NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) minősített szolgáltató készíti el a BAUHAUS megbízásából, melyet minden Vásárlónak emailben továbbítunk és regisztrált Vásárlóink a Webáruház fiókjukba belépve le is tudnak tölteni.

7.5.          A számlakészítés során átadott adatokat a NetLock Kft. harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig. Az BAUHAUS által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 

8. Szállítási módok

8.1.          A Webáruházban történő megrendelések esetén a BAUHAUS szakáruházaiban személyes átvételi lehetőséget nem tud biztosítani. A BAUHAUS a termék kiszállítását a "Megrendelés visszaigazolása" email elküldését követő - illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár BAUHAUSNAK történő kifizetését követő - maximum 8 munkanapon belül vállalja, amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni.

8.2.          A BAUHAUS a megrendeléseket futárszolgálattal (a jelen ÁSZF használatában: Futárszolgálat) teljesíti. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei munkanapokon (hétfő-péntek) 8:00 - 16:30 között:

Gebrüder Weiss Kft.; Dunaharaszti, Raktár u. 2.

Telefon: +3624506797

Fax:      +3624506705

e-mail: gw.hungary@gw-world.com

WEB: www.gw-world.hu

8.3.          A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot.

8.4.          A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a BAUHAUS jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a BAUHAUS-hoz, amely a BAUHAUS számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a BAUHAUS jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

8.5.          A BAUHAUS kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.6.          A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja Önt a BAUHAUS, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.7.          Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a BAUHAUS Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a BAUHAUS ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

9. Elállási jog

9.1.          A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.2.          A BAUHAUS a jogszabályok által előírt 14 napos elállási időn túl összesen 28 napig, azaz a 15. és 28. nap közötti időszakban extra elállási jogot ("Extra Elállási Jog") biztosít a Fogyasztónak minősülő Vásárlók részére az alábbi feltételekkel. Ezen felül a BAUHAUS a nem Fogyasztónak minősülő vásárlóknak is biztosítja a 28 napos elállási jogot, bontatlan, és sértetlen termékeke esetében az alábbi feltételekkel.

9.3.          A Fogyasztó az Extra Elállási Jogát (azaz az elállási határidő kezdetétől számított 15. és 28. nap között) csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket sértetlen, hibátlan állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló elállási jogát a teljes 28 nap alatt csak akkor gyakorolhatja, ha a terméket bontatlan, sértetlen és hibátlan állapotban juttatja vissza a BAUHAUS részére.

9.4.          A Vásárló 28 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 28 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól

  • a terméket,
  • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

 

9.5.          Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a BAUHAUS részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

9.6.          Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A BAUHAUS postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

9.7.          A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.8.          Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.9.          A BAUHAUS e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.10.       A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t valamely BAUHAUS Szakáruházba személyesen visszaszállítani vagy a BAUHAUS fenti 1. pontban feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely BAUHAUS Szakáruháznak átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni a BAUHAUS részére.

9.11.       A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaszállításának közvetlen költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló kérésére BAUHAUS gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban ennek költsége a Vásárlót terheli. A Fogyasztó erre irányuló igényét az elállási nyilatkozaton jelezheti. Ilyen esetben a visszaszállítás költsége (azonos cím mellett, mint amely a szállítási cím volt) megegyezik a termék kiszállításának a „Megrendelés Visszaigazolása” e-mailben rögzített összegével. A BAUHAUS minden esetben e-mailen értesíti a Vásárlót a visszaszállítás pontos költségéről.

9.12.       A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a BAUHAUS az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén a BAUHAUS fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

9.13.       Ha (i) Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül a BAUHAUS haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig; (ii) ha Fogyasztó Extra Elállási Jogát gyakorolja (azaz 14. napot követően áll el) vagy nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, a BAUHAUS csak a termék vételárát téríti vissza, egyéb költségeket nem, a termék visszajuttatását követő 4 munkanapon belül. A BAUHAUS az (i) pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a BAUHAUS által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a BAUHAUS az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.14.       A BAUHAUS jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.15.       A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között

-        olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a BAUHAUS, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

-        olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),

-        lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta,

-        olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a BAUHAUS által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint

-        romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

-        olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

9.16.       Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az ugyfelszolgalat@bauhaus.hu e-mail címen, illetve a 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9. postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „BAUHAUS Webáruház”.

10. Szállítási feltételek

10.1.       A Webáruházon keresztül történő megrendelések kiszállításáért a megrendelés összegétől és a szállítás helyétől függő szállítási díjat kell megfizetni.

10.2.       Kiszállítás maximális súlyhatára 10 tonna, azt ezt meghaladó súlyra vonatkozó megrendelést a BAUHAUS jogosult visszautasítani. A BAUHAUS jogosult a Szerződéstől elállni/felmondani, ha a szállítási címre történő teljesítés a BAUHAUS vagy a Futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok)..

10.3.       A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A BAUHAUS a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

10.4.       Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a BAUHAUS díjmentesen biztosítja. Az egyértelműség kedvéért a BAUHAUS rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

11. Szavatosság

11.1.        Kellékszavatosság

11.1.1.  Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a BAUHAUS-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A BAUHAUS mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

11.1.2.  Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

11.1.3.  A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban

  • választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;
  • ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.4.  A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Vásárló bemutatja.

11.1.5.  A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a BAUHAUS adott okot.

11.1.6.  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a BAUHAUS-szal.

11.1.7.  A Vásárló közvetlenül a BAUHAUS-szal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.8.  A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a BAUHAUS csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a BAUHAUS ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.9.  Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11.2.       Termékszavatosság

11.2.1.  A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (BAUHAUS) szemben gyakorolhatja.

11.2.2.  A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

11.2.3.  A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (BAUHAUS) szemben érvényesítheti.

11.2.4.  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

11.2.5.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.6.  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

11.2.7.  A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

11.2.8.  A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

11.2.9.  A gyártó, illetve forgalmazó (BAUHAUS) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (BAUHAUS) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12. Jótállás

12.1.       Kötelező jótállás

12.1.1.  Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodás esetén egy éves kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termékekre.

12.1.2.  Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Bauhausnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

- ha a BAUHAUS a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a BAUHAUS költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12.1.3.  A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a BAUHAUS-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a BAUHAUS adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik BAUHAUS szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagkent nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről valamint a szállításról a BAUHAUS gondoskodik.

12.1.4.  Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a BAUHAUS köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.1.5.   A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

12.2.        Gyári Jótállás

12.2.1.  Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.

12.3.       Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

12.3.1.  Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

12.3.2.  A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a BAUHAUS vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. A BAUHAUS a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

12.3.3.  A BAUHAUS jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

-        szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a BAUHAUS vagy megbízottja végzett),

-        túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

-        a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,

-        valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

-        ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el (pl. szűrő tisztítás, vagy előírt olaj ill. kenőanyag hiánya, láncfeszesség beállítás, stb.).

Nem felel továbbá a BAUHAUS ha a vásárló a hibát a szerződés kötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

12.3.4.  Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményekénti elhasználódása esetén (pl. csapágy, szénkefe, fűnyírókés, fűrészlánc, fűrészlap, vágótárcsa, gyalukés kopása, fogyása, stb.). Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

12.3.5.  A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a fent felsorolt BAUHAUS Szakáruházak valamelyikénél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

12.3.6.  Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

13. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel

 A BAUHAUS Webáruház az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

WEBÁRUHÁZ Ügyfélszolgálat

E-mail: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu

Tel.: 06-27/886-198

Munkanapokon (hétfő–péntek): 8:00–16.30

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. telephelyein:

2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.

2234 Maglód, Esterházy János utca 7.

2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.

Hétfő–Péntek: 7:30–21.00

Szombat: 8:00-21:00

Vasárnap: 8:00-20:00

Szo.–V.:  8:00–16:00 óráig

Vagy írhat a BAUHAUS Ügyfélszolgálat címére:

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

„BAUHAUS Webáruház”

2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.

 

14. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

14.1.       Panaszügyintézés

14.1.1.  A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a BAUHAUS tevékenységével kapcsolatos kifogásait a BAUHAUS részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

14.1.2.  A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

Szóbeli panasz esetén:         

-          személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében.

-          telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében.

Írásbeli panasz esetén (a BAUHAUS írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

-          postai úton (levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.)

-          elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@bauhaus.hu)

-          üzletünkben, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

14.1.3.  A BAUHAUS az üzleteiben a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket,illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

14.1.4.  A szóbeli panaszokat a BAUHAUS lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

14.1.5.  A BAUHAUS a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.6.  A BAUHAUS a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

14.1.7.  Minden egyéb esetben a BAUHAUS az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.8.  A BAUHAUS a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.1.9.  A panasz elutasítása esetén a BAUHAUS az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1.10. A BAUHAUS a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

14.2.       Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

14.2.1.  Fogyasztói jogvita (azaz a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben, a továbbiakban Fogyasztói Jogvita) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

14.2.2.  Általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalai járnak el.

14.2.3.  Ettől eltérően a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, a fővárosban pedig Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala) jár el többek között az alábbi ügyekben:

-        a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal (pl. Fogyasztó megtévesztésével) kapcsolatos ügyekben,

-        ha a vállalkozás a Szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz olyan telefonos ügyintézést biztosít, amelyen keresztül a vele kapcsolatba lépő Fogyasztót a hívásért emelt díj terheli.

14.2.4.  A Fogyasztói Szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános Szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatosan a Fogyasztóvédelemért felelős miniszter, azaz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium folytathat ellenőrzést.

14.2.5.  A Fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének részletes elosztását a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.

14.3.       Békéltető testületek

14.3.1.  A fentieken túl Fogyasztói Jogvita esetén a Vásárlónak lehetősége van a lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni:


Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: zshorvath@temail.hupuskasne.eva@bkmkik.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hubekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hupapesch.szilvia@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 

 

 

A Békéltető testülete elérhetőségei mindenkor megismerhetők az alábbi honlapról:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/infokommunikacioert-es-fogyasztovedelemert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/bekelteto-testuletek-elerhetosegei

14.4.       Online vitarendezés

14.4.1.  A Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződést kötők között Fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind a kereskedők számára.

14.4.2.  A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Vásárló között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban Fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

14.4.3.  Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

14.4.4.  A Vásárló az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

14.4.5.  Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

14.4.6.  Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek a 14.3 pontban rögzített elérhetőségen.

14.5.       Bírósághoz fordulás lehetősége

14.5.1.  A Vásárló Fogyasztó Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

15. Személyes adatok védelme

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a BAUHAUS Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BAUHAUS a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

16. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

16.1.       A BAUHAUS jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

16.2.       A BAUHAUS fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2017.05.02.

Jelen ÁSZF letölthető: www.bauhaus.hu oldalon.

17. Vegyes rendelkezések

17.1.       Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-        a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-        a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-        a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-        az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-        a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

A Bauhaus Szakáruházak Kereskedelmi Bt. részére a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság által adott technikai azonosító: AA0493972 

Card logos