JÁTÉKSZABÁLYZAT

A játékban részt vevő személyek:

A játékban részt vehet minden 18 év feletti természetes személy, kivéve a szervező BAUHAUS AG (68167 Mannheim, Németország, Gutenbergstr.21.) és a játék szervezésben közreműködő szervezetek munkatársai és azok hozzátartozói. A játékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Közreműködők:

A játék szervezésében közreműködik a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.), valamint a Kronoflooring GmbH (Mühlbacher Str. 1, D-01561 Lampertswalde).

Részvétel:

A játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A játékban részt vesz mindenki, aki 2016. 09. 01. – 12. 31. között a BAUHAUS szakáruházak faosztályán elérhető nyereményszelvényeket személyes adataival (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, helység, utca, házszám, e-mail, telefon) teljes körűen és olvashatóan kitölti, majd a nyereményszelvényt a faosztályon az erre a célra kihelyezett gyűjtőládába bedobja vagy azt a LOGOCLIC (Németország, Postfach: 10 00 48, D-01552 Großenhain) számára postai úton megküldi (beérkezési határidő 2016. 12. 31.) vagy a www.logoclic.info oldalon adatainak megadásával regisztrál.

A nyeremények:

A játékban a szervező 15 db, összesen 200.000 euró értékű, FIAT 500 1.2 8V Pop Star személygépkocsit sorsol ki a résztvevők között. A sorsolásra 2017. 01. 17. napján 11.00 órakor kerül sor Großenhainban (Németország), közjegyző jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános. A nyertesek értesítése írásban történik, amelyben az utalvány átvételének idejéről és módjáról is értesül a nyertes. Az utalványok nem átruházhatók, nem módosíthatók és nem cserélhetők készpénzre vagy egyéb termékre.

Felelősség kizárása:

A szervező nem vállal felelősséget postai szolgáltatás elégtelensége miatt, a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért, egyúttal fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át. A szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A promóciós játékra vonatkozóan a német jog az irányadó.

Adatkezelés:

A játékban résztvevők nyereményszelvényük megküldésével / regisztrálásával beleegyezésüket adják személyes adataik célhoz kötött kezeléséhez. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. A résztvevők tudomásul veszik, hogy nyertesség esetén az általuk megadott adatokat a szervező és / vagy a közreműködők minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a játékosokról és az utalvány átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a szervező és / vagy a közreműködő a BAUHAUS termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a megadott személyes adatok kezelése tekintetében a szervező adatkezelőnek, míg a közreműködők adatfeldolgozónak minősülnek. A résztvevők beleegyeznek abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a játék során általuk megadott személyes adataik a szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a szervező a játék lebonyolításához és annak idejére kezelje. A játékkal összefüggő személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó NAIH nyilvántartási szám: NAIH-103419/2016

 

Card logos